škodować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

škodować

škodować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. škoduju škodujemoj škodujemy
2. škoduješ škodujetej (-taj) škodujeće
3. škoduje škodujetej škoduja (škoduju)
aspekt ip
transgresiw škodujo, škodujcy, škodowawši
prezensowy particip škodowacy
preteritowy particip škodowany
ł-forma škodował, škodowała, škodowało,
dual: škodowałoj, plural: škodowali (škodowałe)
werbalny substantiw škodowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. škodowach škodowachmoj škodowachmy
2. škodowaše škodowaštej škodowašće
3. škodowaše škodowaštej škodowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. škodujmoj škodujmy
2. škoduj škodujtej (-taj) škodujće
3. škoduj, njech škoduje škodujtej (-taj) njech škoduja (škoduju)

Ortografija

Dźělenje słowow: ško-do-wać

Wurjekowanje

IPA: ʃkɔdou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne škodowaše je 3x dokładźene, škodowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Synonymy:

[1] wobškodźić so; zhubić; zhubjeć; zhubjować; přisadźić; přisadźeć; přisadźować; přińć; pozbyć; pozbywać; tra ćić; straćić; škodźeć; zeškodźeć; škodu činić; škodu načinić; škodźić; zeškodźić; poćerpjeć; poćerpić; nadwužiwać

Přikłady:

[1] Nadběhi k połnocy wot Sillery (k rańšomu połdnju wot Reimsa), pola Souain a Perthes buchu z dźěla pod ćežkim škodowanjom Francózow wotražene. (Katolski Posoł 1915)
Na prawej stronje Pilicy k rańšomu połdnju wot Tomaszowa Rusojo husćišo nadběhowachu, buchu pak pod ćežkim škodowanjom zbići wot zjednoćenych (němskich a Wo nastaću a wuwiću Budyšskoho dekanata Křesćanstwo je do Łužicy drje z ćežka do 10. (Katolski Posoł 1915)
Wón pola Chalon pódla, hdźež je regiment třělcow njekrasnje škodował. (Katolski Posoł 1915)
Pokazało so je w tejle wójnje, zo narod njemóže hrózbnišo škodowany być, hač hdyž jomu nabožnu žiłu podwjazaš. (Katolski Posoł 1915)
Wjacore njepřećelske naběhi pola Soissonsa buchu pod ćežkim škodowanjom Francózow wotražene. (Katolski Posoł 1915)
Rěka po zwučenych narěčach: "Karol, romski a čěski kral nadobnoho mjena je nam zjewił, zo sebi jara přeje, zo by so k česći Božej kollegiatna cyrkej we wsy (villa) Budissin, Mišnjanskeje dioecesy, we swojim knježstwje čěskoho kralestwa, kotraž tam na k tomu dosć přihodnym a připrawjenym městnje wobstoji, ke kathedralnej cyrkwi pozběhnyła a zo so mjenowana wjes (Budyšin) z mjenom "město" wuznami a zo by cyrkej sama na tajke wašnjo wuzběhnjena suffraganska cyrkej Pražskeje cyrkwje była, kotraž ma, kaž je znate, jenož 2 suffraganow; a zo chce mjenowany kral biskopske blido cyrkwje a cyrkej ze swojich kubłow z dosahacymi dochodami wobstarać a wšěm, kotřiž bychu traš přez to škodowali, dospołnje zarunać. (Katolski Posoł 1915)
Mihiel, buchu pod ćežkim škodowanjom za njepřećela, runjež so wón hižo hač do našich prěnich hrjebjow předobył, wotražene. (Katolski Posoł 1915)
Jendźelčenjo wšě wjetše škodowanja prěja a pisaja, zo žadyn z jich křižakow so njeje podnurił. (Katolski Posoł 1915)
Jendźelčenjo spytowachu podarmo, wot nas hnydom wutwarjene stojnišća zasy dobyć, buchu pak pod sylnym škodowanjom zahnaći. (Katolski Posoł 1915)
Narańše bitwišća: Ruski nadběh pola Kussena k sewjernomu ranju wot Gumbinen bu pod ćežkim škodowanjom za njepřećela wotraženy. (Katolski Posoł 1915)
Francózske nócne nadběhi k južnomu wječorej wot Verduna buchu pod ćežkimi škodowanjemi za njepřećela wotražene. (Katolski Posoł 1915)
Při krawnym a wótrym wojowanju je regiment, ke kotromuž přisłušeše, jara škodował. (Katolski Posoł 1915)
W lěće 1902 wotpali so klóštrski młyn, a poslednje lěta přińdźe surowe škodowanjo tež klóštrskoho lěsa. (Katolski Posoł 1915)
Při wšitkim wjacorym lěkarskim přepytowanju njeje so pola joho ludźi ani jedyn pad namakał, zo bychu w tutym nastupanju škodowali. (Katolski Posoł 1915)
Wokoło Wyškowa wospjetuja woni swoje nadběhi w nocy a wodnjo, runjež při najsurowišich škodowanjach najmjeńšoho wuspěcha njeměli. (Katolski Posoł 1915)
Mjez rańšej kromu Argonow a Vanquois spytachu Francózojo wčora pjeć króć so předobyć; nadběhi skónčichu so bjez wuspěcha a ćežkim škodowanjom za njepřećela. (Katolski Posoł 1915)
K južnomu ranju wot Augustowa spytachu Rusojo Bobr překročić; pod ćežkimi škodowanjemi buchu wróćo zahnaći a wostajichu w našich rukach 1500 jatych. (Katolski Posoł 1915)
Nimo druhich škodowanjow bu 9 wosobow morjenych. (Katolski Posoł 1915)
Wšě ruske nadběhi su woblehnjeni wotpokazali a sami husto dosć z wupadami njepřećela škodowali. (Katolski Posoł 1915)
Pola Langzargena k južnomu wječorej wot Tauroggena buchu ruske nadběhi pod ćežkim škodowanjom za njepřećela wotražene. (Katolski Posoł 1915)
My móžachmy jim ze swojich pócćiwosćow sobudźělić bjeze stracha, zo bychmy z jich słabosćemi škodowali. (Katolski Posoł 1915)


Přełožki[wobdźěłać]

damage, harm

]] [[:en:damage, harm

(en)]]