šminkować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

šminkować

šminkować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. šminkuju šminkujemoj šminkujemy
2. šminkuješ šminkujetej (-taj) šminkujeće
3. šminkuje šminkujetej šminkuja (šminkuju)
aspekt ip
transgresiw šminkujo, šminkujcy, šminkowawši
prezensowy particip šminkowacy
preteritowy particip šminkowany
ł-forma šminkował, šminkowała, šminkowało,
dual: šminkowałoj, plural: šminkowali (šminkowałe)
werbalny substantiw šminkowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. šminkowach šminkowachmoj šminkowachmy
2. šminkowaše šminkowaštej šminkowašće
3. šminkowaše šminkowaštej šminkowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. šminkujmoj šminkujmy
2. šminkuj šminkujtej (-taj) šminkujće
3. šminkuj, njech šminkuje šminkujtej (-taj) njech šminkuja (šminkuju)

Ortografija

Dźělenje słowow: šmin-ko-wać

Wurjekowanje

IPA: ʃminkou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne šminkowaše je 0x dokładźene, šminkowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Přikłady:

[1] Štoha bychu serbskemu wjesnjanej pomhałe mólby, předstajace podobizny šminkowanych damow a skupiny so kupacych žoniskow, štoha móhł započeć z naplacanej pisaninu, woznamjenjacej alpsku krajinu abo třěchi wulkoměsta? (Njechorński)
Ale šminkowar, kiž z dźiwadła, prajił >>Was wuslědźi zawěsće hišće film, knježna Trix (Brězan)
Trix na to pomysli a so hižo tak njesměješe, kaž so šminkowarjej do mjezwoča wusmjała. (Brězan)
Stoz widźeše, jaskrawje wobswětleny chódny mosćik, wobdaty z jupiterowymi lampami filmownikow a telewiznikow, kamery šwórča, fotografojo blyskaja, a deleka sedźi tysac ludźi, widźa ju, Trix, přikleskuja jej -- a to so tež dopomni na stawiznu w >>Constanzy<<, hdźež so tajki maneken wudał na smjerć bohateho krala wocla, cyłu kupu w Južnym morju jako kwasny dar dóstała --, a šminkowar prajił Beatrice Lecacheur -- -- -- 280 >>Hišće njejsym wudata<<, praji Trix zła a wuwaluje woči. (Brězan)
Trix sedźeše w kabinje, a šminkowar swarješe. (Brězan)
To k nimaj přistupi šef >>Noweje linije<< a z nim njeznaty šědźiwy knjez, a tež šminkowar přismali. (Brězan)
Zurla zymna, rumnosć při jewišću přemała, zo bychu dźesaćo stać móhli, dźesaćo dyrbjachu so kostiměrować a šminkować. (Brězan)
Woni dočinichu wězo, dokelž my so tola hišće tež dyrbjachmy přewoblekać a šminkować. (Rozhlad 1993)
Beno Mahr a Beno Mět, kaž clownaj šminkowanaj, móžetaj tu swój komiski talent wuhrać. (Rozhlad 1999)
Inscenacija přiběra z kóždym zwučowanjom na prowokantnosći, dokelž je to, štož so \x82\ chribjetom luda\ čini, nješminkowana wěrnosć, wobšuda bankow, nahe žiwjenje konsorcijow, inkarnacija złeho, najtołši a najsylniši korjeń paradizoweho štoma, na kotrymž satan sedźi a jabłuka poskića. (Koch)
Njezabudź so tež šminkować, to je moderne (Wornar)
W lěće 1952 - tak praji so w moderaciji - buchu w Nowej Dobje šwikani šminkowani a pudrowani hosćo. (Rozhlad 2000)
Wona wobleče so swój najrjeńši šat (wězo dołhi, zo by so "chora" noha zakryła), šminkuje so a moluje swój stysk z barbjenčkom na špihel. (Rozhlad 2000)
Při towarstwowych dźiwadłowych předstajenjach frizěruju a šminkuju. (Katolski Posoł 1913)


Přełožki[wobdźěłać]

use make-up

]] [[:en:use make-up

(en)]]