Pytanske wuslědki

Dźi do: Nawigacija, Pytać
  • do cyrkwje chodźić. To by nam trjebaj tež baron dźeržał. (Kubašec) To, zo žaba trjebaj žita žerje, wěrno njeje. (Serbski Hospodar 1886) [5] Ale prjedy pominu
    4 kB (671 słowow) - 7. julija 2008, 14:57
  • (Katolski Posoł 1915) Ha jabłučko čerwjene spadowaše, ha kuli so ze štoma, žaba wě, hdźe. (Zejler) I 59 sykorka a I, L1s će Sła syrotka do haja, hdyž lisće
    6 kB (534 słowow) - 15. apryla 2008, 11:28