Pytanske wuslědki

Dźi do: Nawigacija, Pytać
 • přitołc; připrěć; připrěwać; začinić Přikłady: [1] Njejapcy přez pastwiny płót čorny sćin přihna, kobła Flora počinaše so kaž łoskoćiwa knježna, prědku
  3 kB (221 słowow) - 15. apryla 2008, 10:25
 • tři króć juž na zahrodźe so z wulkimi nošach i80 nožicami, zo bych nalěto płót wutřihował rjany, zo nan tohodla we wušomaj porokujo leži mi, kiž njezasłužam
  2 kB (122 słowow) - 15. apryla 2008, 13:24
 • eigenlebigen Literaturorganismus (Rozhlad 1996) Trawnik, dwoje wrota, drjewjany płót, tribuna a druhe předmjety stadiona so jako dźěle našeho perspektiwiskeho
  2 kB (176 słowow) - 14. apryla 2008, 17:53
 • bjezsparnych nocach pak je sej kupił cinaberčerwjenu barbu a z njej namolował płót a třěchu, zo by tutych lětacych hnojerjow na wšě časy warnował. (Krawža)
  6 kB (536 słowow) - 14. apryla 2008, 18:04
 • Hoberskej tankaj wody wosrjedź hładkeho, betonowaneho dwora, elektriski płót, kotryž so kaž tunl -- abo kaž naddimensionalna lěsycowa chódba z cirkusoweje
  4 kB (298 słowow) - 6. apryla 2014, 14:44
 • njesugerujetej zwučeny wobraz. (Rozhlad 1995) Wone sugeruje mi skerje sutanje přez płót, vojerizm abo sputany zajim za swět, na kóždy pad adekwatnosć z w rozbudźacych
  5 kB (436 słowow) - 27. oktobra 2014, 11:14
 • bjezsparnych nocach pak je sej kupił cinaberčerwjenu barbu a z njej namolował płót a třěchu, zo by tutych lětacych hnojerjow na wšě časy warnował. (Krawža)
  8 kB (595 słowow) - 15. apryla 2008, 12:04
 • rosojteje zahrody. (Brězan) Bjezhłowne wěže, cuzy wojacy, zeleny deskowany płót, čerwjene hesła na nim. (Brězan) Mnozy z wjeskow dokoławokoło spěwachu a
  6 kB (536 słowow) - 8. měrca 2010, 04:17