Pytanske wuslědki

Dźi do: Nawigacija, Pytać
 • Hyponymy: [1] Kolokacije: [1] Přikłady: [1] Kral zbožowny a nadźije połny symjo wusywaše, kotrež bě jemu tež druhim wjesnjanam Wjaćławk nakupił a młódši
  5 kB (687 słowow) - 12. julija 2012, 21:14
 • zaso stawaj u z njepřetorhujomnym rjećazom wot prěnjeje brózdy za nowe symjo k rubacej kosy a k płody ze zemje drějacemu radłu. (Brězan) Kupki hajkow
  4 kB (346 słowow) - 15. apryla 2008, 10:08
 • zaspěwajmy Sławu kralej zawyskajmy! (Zejler) Ow, Wótče, ty pak požohnuj to symjo twojoh słowa, te płody zdźerž a přisporjuj hač tamnu stronu rowa, hdźež
  2 kB (127 słowow) - 15. apryla 2008, 10:23
 • 1912) Z ruku njeje móžno - tež najwušiknišomu syjerjej nic - cyle porjadnje symjo rozsywać, ale z drylowarjom docpěješ runoměrne rozdźělenjo zornjatkow na
  2 kB (152 słowow) - 25. decembra 2013, 20:17
 • njesć, prjedy hač so njejsu mjez sobu porowałe; při tym jedna wot druheje symjo dóstanje. (Šěca) Romantiske je poslednišich porowanje; wone pod samym zwjerchom
  2 kB (168 słowow) - 15. apryla 2008, 09:32
 • dorěčał, zo dóstanje žitny kombajn, bě organizował wotwožowanje słomy, bě symjo za mjezypłody přihotował, kaž po pasku w fabrice měło wšo wotběžeć, žně
  4 kB (296 słowow) - 15. apryla 2008, 12:47
 • 54 fruit ovoce, plod płod płód   owoc   55 seed semeno, arch. sémě semje symjo   nasienie, nasionko   56 leaf list łopjeno łopjeno   liść   57 root kořen
  85 Bytes (10 słowow) - 16. meje 2010, 18:00