bětlować so

z Wikisłownika
K nawigaciji skočić K pytanju skočić

bětlować so

bětlować so(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. bětluju bětlujemoj bětlujemy
2. bětluješ bětlujetej (-taj) bětlujeće
3. bětluje bětlujetej bětluja (bětluju)
aspekt ip
transgresiw bětlujo, bětlujcy, bětlowawši
prezensowy particip bětlowacy
preteritowy particip bětlowany
ł-forma bětlował, bětlowała, bětlowało,
dual: bětlowałoj, plural: bětlowali (bětlowałe)
werbalny substantiw bětlowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. bětlowach bětlowachmoj bětlowachmy
2. bětlowaše bětlowaštej bětlowašće
3. bětlowaše bětlowaštej bětlowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. bětlujmoj bětlujmy
2. bětluj bětlujtej (-taj) bětlujće
3. bětluj, njech bětluje bětlujtej (-taj) njech bětluja (bětluju)

Ortografija

Dźělenje słowow: bě-tlo-wać so

Wurjekowanje

IPA: bʲɪtlou̯aʧ sɔ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne bětlowaše je 2x dokładźene, bětlowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Synonymy:

[1] drěć so; wudrěć so; bědźić so; dračować so; šleprować so; wudračować so; martrować so; wumartrować so; roboćić

Přikłady:

[1] Hospodarić na pjeć hektarach, to je jenož tajke bětlowanje za skromnych. (Njechorński)
Wosebje žony mórkotachu a 89 huntorjachu ,,Wodnjo hromadźe na roli dźěłamy a wječor mamy so bětlować w hródźi a chlěwje. (Njechorński)
To dźě je woči činiło, a wotrjadnicy su sej prajili ,,Hdyž tući Worcynscy drustwownicy tajkeho dobreho tobaka dodawaju samo při bětlowanju po starym wašnju, to dyrbimy jim pomhać, zo hišće lěpšeho wunoška docpěja! (Njechorński)
Prodrustwo natwari swoje pjate a šeste hródźe, to dźě potom dyrbi někak dosahać tež na tych nowych drustwownikow, kiž su so nabyli bětlowanja na swojich šlebjerdkach role, za tych poslednich doćahowarjow! (Njechorński)
Při tym to njeběchu snadź kublerjo, ale jenož zwjetša tajcy žiwnosćerjo, kiž kruwy abo woły přahachu a so chětro bětlować dyrbjachu wot switanja hač do směrkow na tych drobnych zahonach. (Njechorński)
Radšo chcyše so drěć a bětlować nahłe pólne puće z ćežkej hnojowej fóru, po mjechkej roli z połnej fóru běrnow, z ćežkim wobrotnym płuhom po hunotwjerdym šćernišću (Brězan)
Njebudu so bětlować pjatnaće a šěsnaće hodźin, mjeztym zo dźěłaćerjo po cyłym swěće dźěłaju wosom hodźin! (Brězan)
Ale jedne ći praj u: Radšo chcu so drěć a bětlować pjatnaće hodźin na swojim -- hač wosom hodźin być kolchoznik a njewobsedźeć ani košle na ćěle! (Brězan)
Za cyły tydźeń bětlowanja , cigaretu zaličenu, dwě hriwnje a sydom a poł pjenježka žnjał. (Brězan)
Nó, ale wšak móža so tam swjeći po dobrozdaću bětlować. (Brankačk)
bjeze wšeho móžno, zo so z jeho lěnjosću po łuce bětlowachmoj. (Koch)
Pućowkec mać so mjez tym dale ze swojim zwěrjećom bětlowaše, ale w kamuškach a trawje to přeco zaso wisajo wosta; to luba nuza a robota! (Šěca)
Burik Baćon ćehnješe prědku za štryk, zo móhł sej dušu wučahnyć Moric tola hewak prima kóń, a burik so boješe, dokelž něchtó zawoła >>Přestać, ludźo, přestańće, nima žadyn zmysł, zo so tu bětlujemy. (Wornar)
Bjez dźiwa tuž, zo so Šubic nan, hdyž ći tamni dawno hižo Rakečansku kermušu swjećachu - a to je přeco pozdźe - hišće 131 něhdźe na swojim pólku samlutki bětlowaše. (Žadyn happy end 2001)
Před třomi dnjemi smy naš prěni wosmitest dokónčili: po powjazu hórje łazyć, tři tysac metrow běha na čas, so po wojerskej čarje ze zadźěwkami bětlować, mjetanje z hejku, zběhanje wahow, dalokoskok, kulostork a trojoskok. (Ben Budar)
Kak dołho sym so takle bětlowała na tych polach a w hródźi. (Ben Budar)
Hdyž so za nich bětluju, da mam tež něšto dóstać, a hotowo. (Ben Budar)
Naše hłuboke přeće, dale wostać směć, napołoža nam brěmjo nadawkow, z kotrymž so druzy bětlować njetrjebaja. (Čitanka 10. lětnika 1990)


Přełožki[wobdźěłać]