bombardować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

bombardować

bombardować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. bombarduju bombardujemoj bombardujemy
2. bombarduješ bombardujetej (-taj) bombardujeće
3. bombarduje bombardujetej bombarduja (bombarduju)
aspekt ip
transgresiw bombardujo, bombardujcy, bombardowawši
prezensowy particip bombardowacy
preteritowy particip bombardowany
ł-forma bombardował, bombardowała, bombardowało,
dual: bombardowałoj, plural: bombardowali (bombardowałe)
werbalny substantiw bombardowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. bombardowach bombardowachmoj bombardowachmy
2. bombardowaše bombardowaštej bombardowašće
3. bombardowaše bombardowaštej bombardowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. bombardujmoj bombardujmy
2. bombarduj bombardujtej (-taj) bombardujće
3. bombarduj, njech bombarduje bombardujtej (-taj) njech bombarduja (bombarduju)

Ortografija

Dźělenje słowow: bom-bar-do-wać

Wurjekowanje

IPA: bombaʀdou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne bombardowaše je 3x dokładźene, bombardowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Přikłady:

[1] Skónčnje jónu rozumne słowo, rjekny sej a wjesoły, zo njebě so do toho bombardowanja ze šćěpkami dał. (Brězan)
Mórski rubježnik, kiž so dlěje za dušneho knihiwjednika njedźeržeše, powali blido, skoči za šank a bombardowaše wottam njepřećela z parjacymi so běrnjacymi kulkami. (Brězan)
to jenož někotre dny do suroweho bombardowanja sakskeje stolicy w nocy wot 12. (Rozhlad 1993)
Krawcowa nam powědaše, zo su sebi po bombardowanju Drježdźan z nuzu swoje žiwjenje wuchowali a skónčnje w měsće Klotzsche, njedaloko Drježdźan, skromny wućek namakałoj, zo staj tam skoro zahłódniłoj, dokelž ničo njeměještaj, z čimž byštaj móhłojněšto k zežiwjenju zaměnić. (Rozhlad 1993)
Snano špis někak zrozumi tute něme bombardowanje, snano wučita z wočow přećiwnika zacpěwawe přeprošenje, přetož dołho njewutra pod tymle wobtřělom, zhubi wobknježenje a wujědźe na Hawštyna z hłosom, kiž jemu tak njejapcy do diskanta přeskoči, zo so wobaj pisarjej skoro stróžištaj (A. Nawka)
Při bombardowanju Drježdźan 13. (Rozhlad 1998)
Lědma měješe hudźbnik twórbu rukopisnje tak někak kompletnu, sta so to hrózbne: Z Drježdźan - Klotzsche, dokal běše so po bombardowanju sakskeje stolicy wućeknył, piše do runje tak wohroženeje Kamjenicy: Žałosć njesměrna, sylzy, zadwělowanje - z najwjetšej nuzu smjerći wućekli, wšo, wšo, wšo zhubiwši "- tež Wójna a měr, - partituru - "płakam, płakam. (Rozhlad 1996)
Turkowske łódźnistwo je jej bombardowało a mjez křesćanskimi wobydlerjemi žałostnje zachadźało. (Katolski Posoł 1913)
Tutón čas so potajkim bombardować njedyrbješe. (Katolski Posoł 1913)
Po tym zo nan w čěskim Varnsdorfje, při bombardowanju Drježdźan w februaru 1945 wšón mětk zhubiwši, nadešoł nowe doma, dźěła wona 1946-1947 na Domowinje. (Rozhlad 1990)
Tak přidźěli so swójbje Ony Teple- Witkojc přirodnej sotře Miny Witkojc, w njedalokej Chřibskej nimo bydlenja tež wobchod ze słódčiznami10, ekonomisce połnje zawěsćena bu swójba Bjarnata Krawca, wo kotrymž so we Varnsdorfskej chronice charakteristisce pisa: "Mišter jara pod bombardowanjom Drježdźan, 'hdźež žiwy był, ćerpjeł; přińdźe wo wšo swójstwo a nětko jako starc w bědźe a hłodźe žiwy. (Rozhlad 1995)
B\ z wami, Wa\ zni\ Krawcec (Wobraz: Bjarnat Krawc po bombardowanju Drje\ Krawc je ze swojej chorowatej \xbeonu Drje\ inferno z pomocu swojich d\ Rut, Hanku a Karin, kotre\ w Drje\ p\ p\ (Brankačk)
Erfurtske spomnjesa, kotrejež titul hižo družinu memoirow cituje, posunu so přez to do bliskosće wójnskeho dźenika, ale tež litanije; stajne bombardowanja, čwěle ciwilneje ludnosće, ale tež zaćehnjenje sowjetskeho wójska jewja so přeco w tym samsnym swětle: Štóž njemóže spěšnje dosć do powětroškitnych bunkrow chwatać, dyrbi za čas bombardowanja horjeka wostać; "ten po měsće błuźi we rjagotu bombow". (Rozhlad 2000)
Pólcaj ("Šandara") skupinu nućenych dźěłaćerjow nimo honi; wusměšowaca pěseń na bombardowanu Jendźelsku so spěwa - "Wšo spěwa, gaž w susednem kraju se pali" -; direktny wutrjech na pincu wulkeje składowarnje žada sej tři sta woporow naraz; pomocnikam napřećo běži holca, kotraž nadpad prežiwiwši hłowu swojeje maćerje pod pažu njese; po zběhnjenju alarma sćěhuje hnydom dalši alarm a wšitcy chwataja zaso wróćo do bunkrow (štučki 7-15). (Rozhlad 2000)
Dwudnjowske bombardowanje, kotrež so w štučkomaj 21 a 22 wopisuje, so w basni na wulki pjatk a jutrownu sobotu datěruje; woprawdźe su za 30. (Rozhlad 2000)
Do toho předstajenym bombardowanjam pak kóždežkuli časowe přirjadowanje faluje. (Rozhlad 2000)
Witkojc je mjenujcy swój poem z komentarom wuhotowała, kotryž wujasni wšitke městna, kotrež žadaja sej dokładnu znajomosć realneho połoženja w bombardowanym Erfurće. (Rozhlad 2000)
Tydźenja pisachmy wo bombardowanju Dardanelow. (Katolski Posoł 1912)
Włochojo su mjez tym kupu Samos bombardowali a Lemnos wobsadźili, hdźež chcedźa sej woni łódźnisku staciju załožić. (Katolski Posoł 1912)
Włóšske wójnske łódźe su póńdźelu Dubal bombardowałe, ale škody njejsu načiniłe. (Katolski Posoł 1912)
Minister wójny wozjewja, zo su Włochojo Hoazu a Ebuzahru při čerwjenym morju bombardowali. (Katolski Posoł 1912)


Přełožki[wobdźěłać]