hłosować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

hłosować

hłosować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. hłosuju hłosujemoj hłosujemy
2. hłosuješ hłosujetej (-taj) hłosujeće
3. hłosuje hłosujetej hłosuja (hłosuju)
aspekt ip
transgresiw hłosujo, hłosujcy, hłosowawši
prezensowy particip hłosowacy
preteritowy particip hłosowany
ł-forma hłosował, hłosowała, hłosowało,
dual: hłosowałoj, plural: hłosowali (hłosowałe)
werbalny substantiw hłosowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. hłosowach hłosowachmoj hłosowachmy
2. hłosowaše hłosowaštej hłosowašće
3. hłosowaše hłosowaštej hłosowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. hłosujmoj hłosujmy
2. hłosuj hłosujtej (-taj) hłosujće
3. hłosuj, njech hłosuje hłosujtej (-taj) njech hłosuja (hłosuju)

Ortografija

Dźělenje słowow: hło-so-wać

Wurjekowanje

IPA: u̯ɔsou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne hłosowaše je 14x dokładźene, hłosowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Synonymy:

[1] zhłosować; wothłosować

Přikłady:

[1] Pólska strona hłosowaše přećiwo etatej. (Katolski Posoł 1915)
Konservativni a nacional- liberalni při tym sobu njehłosowachu. (Katolski Posoł 1915)
Druzy přećiwnicy wójny bojachu so před nadpadami na hasach a hłosowachu za wójnu. (Katolski Posoł 1915)
Konservativni běchu socialdemokratam z listom do prědka wozjewili, zo njebudźa za nich hłosować, dokelž njejsu přećiwo knježerstwu a druhim stronam časej přiměrjeny měr dźerželi. (Katolski Posoł 1915)
Po tutym podawku jena strona za druhu njehłosowaše. (Katolski Posoł 1915)
Socialdemokratojo hłosowachu přećiwo dawkej na rězanjo a stemple. (Katolski Posoł 1915)
Tak pisaše Milanska nowina "Avanti" spočatk meje: Italske swobodne murjerstwo hłosuje za wójnu, je stajnje za nju było. (Katolski Posoł 1915)
Abo: [[[pjeć|5]]] Hdyž Lumir přišoł je [6] a kralam [7] serbskej zemje [[[wosom|8]]] jich harfy hłosuje. (Zejler)
Swjećene budź bože mjeno, čłowjek sobu hłosuje, z wóčka, k njebju wobroćenoh, swěća pruhi swjećiše, rěki wěčnoh žiwjenja dušu jemu přešumja. (Zejler)
Tuž powitamy dźensa z tobu twój rjany swjedźeń slěborny a hnući hłosujemy sobu do dźaka twojej modlitwy; z tym njech tež pódla wuznawamy, kak česćimy će, přećelo, kak swěrnje lubo tebje mamy, naš drohi bratře, towaršo! (Zejler)
Swój puć kóždy dźemoj, hromadźe pak w lubosći stajnje hłosujemoj. (Zejler)
Swój puć kóždy dźemoj, hromadźe pak w lubosći stajnje hłosujemoj. (Zejler)
Professor Jan Biehle z Budyšina je je přepytował a při tym wobkrućił, zo jich wosebje wustojnoho a rjanoho hłosowanja dla so ćazać a wuswojić njezměja. (Katolski Posoł 1917)
Nacionalliberalni běchu naprašenjo stajili, kak je sakske knježerstwo w zwjazkowej radźe při zběhnjenju jesuitskoho zakonja hłosowało a što jomu při \xa7 56 (2) sakskeje wustawy płaći. (Katolski Posoł 1917)
Zo je sakske knježerstwo přećiwo zběhnjenju jesuitskoho zakonja hłosowało, kóždy , a tohorunja, zo chce \xa7 56 tež přichodnje wšě katolske cyrkwinske rjady ze Sakskeje wuzanknyć. (Katolski Posoł 1917)
Minister Beck wotmołwi na naprašowanja, zo je Sakska w zwjazkowej radźe přećiwo zběhnjenju jesuitskoho zakonja hłosowała, a zo wobzamknjenjo zwjazkoweje rady w Sakskej za Jesuitow ničo njepřeměni. (Katolski Posoł 1917)
, mjerzanjo njedyrbi nas při wólbje wodźić, ale w měrnej wutrobje chcemy so kóždy prašeć, za koho dyrbimy hłosować, zo bychmy powšitkowne lěpše najbóle spěchowali. (Katolski Posoł 1917)
Dotalne prawo, za kotrež su před něšto lětami sami sobu hłosowali z wěstymi pluralnymi hłosami, je dobre a sprawne. (Katolski Posoł 1913)
Z nimi hłosowachu centrumscy, socialdemokratojo, Elsasojo, Dana, Hanoverscy. (Katolski Posoł 1913)
My so wjeselimy a smy jomu dźakowni, zo wón njeje z hakatistami přećiwo pólskomu namjetej hłosował. (Katolski Posoł 1913)
Zo wón njemóžeše za pólski namjet hłosować, to derje wěmy. (Katolski Posoł 1913)


Přełožki[wobdźěłać]