inscenować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

inscenować

inscenować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. inscenuju inscenujemoj inscenujemy
2. inscenuješ inscenujetej (-taj) inscenujeće
3. inscenuje inscenujetej inscenuja (inscenuju)
aspekt ip
transgresiw inscenujo, inscenujcy, inscenowawši
prezensowy particip inscenowacy
preteritowy particip inscenowany
ł-forma inscenował, inscenowała, inscenowało,
dual: inscenowałoj, plural: inscenowali (inscenowałe)
werbalny substantiw inscenowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. inscenowach inscenowachmoj inscenowachmy
2. inscenowaše inscenowaštej inscenowašće
3. inscenowaše inscenowaštej inscenowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. inscenujmoj inscenujmy
2. inscenuj inscenujtej (-taj) inscenujće
3. inscenuj, njech inscenuje inscenujtej (-taj) njech inscenuja (inscenuju)

Ortografija

Dźělenje słowow: in-sce-no-wać

Wurjekowanje

IPA: insʦenou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne inscenowaše je 10x dokładźene, inscenowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Synonymy:

[1] insceněrować

Přikłady:

[1] Wosta w awtowych durjach stejo a hladaše do ludźi, kaž by so wot swojich přećelow rozžohnował, štož so njeby w žanym filmje lěpje inscenować hodźało. (Koch)
Wón, Francois, je režiser, hrajer a přihladowar, a nawopak je publikum prošeny sobu činić, sobu inscenować. (Koch)
Opera >>Jakub a Kata<< wupokaza so relatiwnje skromnym poměram wotpowědnje inscenowana a přećiwo wšěm tukanjam a internym hódnoćenjam poslednich lět jako woprawdźita opera. (Rozhlad 1993)
Kaž inscenowane wobrazy >>spěwne jednanje<< před našim nutřkownym wóčkom wotběži. (Rozhlad 1993)
W času wobmjezowaneje kulturneje politiki je inscenował dale kritiskich sowjetskich awtorow z moraliskej hłubokosću a ze słowjanskim duchom kaž Arbuzowa, Rozowa, Gelmana. (Rozhlad 1993)
Wosebite naspomnjenje zasłužitej sej inscenowanje Eriki Solbrig (j. (Rozhlad 1993)
Wón wobdźěleše so na zarjadowanjach ze Serbami, kaž běchu to spěwne jězby pod Bjarnatom Krawcom, a tajke zarjadowanje sobu inscenowaše. (Rozhlad 1993)
Recensije >>Wotmołwa<< druha inscenacija narodneje dramy W serbskich poměrach so njestawa husto, zo so hižo jónu hrata originalna hra znowa inscenuje. (Rozhlad 1993)
Wón je 'po wójnje potom tež sam hry za dźěći inscenowal a wone prěnje ćežke kročele ze Serbskim ludowym dźiwadłom pod Janom Krawcom sobušoł, přewostajił a stajał kulisy a sam sobuhrał, "napřikład ,,Handl wo njewjestu, kaž Jurij Młynk piše. (Rozhlad 1992)
Na režijnym dźěle jeho wabi, zo móže inscenować, kaž sej to sam předstaja. (Rozhlad 1992)
Přeco pak je zaležało tež na hrach, kotrež běchu sej wubrali, a na wašnju inscenowanja, kaž prajene. (Rozhlad 1992)
NěmskoSerbske ludowe dźiwadło sławnu hru tohorunja inscenowaše. (Rozhlad 1992)
Režijna asistenca rěka tež, režijne sobudźěło, druhdy je wjedł soburežiju a tak tež k tomu dóšoł, zo sam inscenuje. (Rozhlad 1992)
Mać pak ju k Siggijej storči, inscenowaše nowu reju. (Młynkowa)
Sprawnje prajene, njejsym najprjedy jara zbožowny był, hdyž sym słyšał, zo ma čěski režiser wotpohlad, starorusku komediju, kaž je ju Ostrowski napisał, inscenować jako grotesku. (Rozhlad 1998)
Pola tamnych, jako groteska inscenowanych hrow, je to było bóle techniskeho razu, mjenje z tutymi hłubokimi začućemi. (Rozhlad 1998)
W cyłku sej wot Jurja Kostorža inscenowanu hru nimale 1600 wopytowarjow wot premjery dnja 10. (Rozhlad 1998)
Kumštnje inscenowany konflikt jeje naduteje, smjerćhłupeje sobupacientki skića składnosć poradźeneje charakterneje studije połstalětneje, kotruž njemjenuje powědaca instanca z wotpohladom z mjenom (mjeztym zo je na přikład lěkarjej mjeno tola znate), kotraž pak so přeco jenož - wulkotna "ironiska metonymija - mjenuje ,,rjana róža luksusoweje nócneje "košle dla. (Rozhlad 1998)
Wosebita 'kedźbnosć měješe so inscenowanju dźěłow ze spřećelenych socialistiskich krajow wěnować. (Rozhlad 1998)
Salowčenjo wědźo, zo je žiwjenje HolěsAG Hrabinstwa na hračkach, inscenuja spjećowanje. (Rozhlad 1998)
Połojca wšitkich wobrazow su ateljejowe fota předmjetow; wjetšina tamnych fotowje inscenowana. (Rozhlad 1996)


Přełožki[wobdźěłać]