komprimować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

komprimować

komprimować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. komprimuju komprimujemoj komprimujemy
2. komprimuješ komprimujetej (-taj) komprimujeće
3. komprimuje komprimujetej komprimuja (komprimuju)
aspekt ip
transgresiw komprimujo, komprimujcy, komprimowawši
prezensowy particip komprimowacy
preteritowy particip komprimowany
ł-forma komprimował, komprimowała, komprimowało,
dual: komprimowałoj, plural: komprimowali (komprimowałe)
werbalny substantiw komprimowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. komprimowach komprimowachmoj komprimowachmy
2. komprimowaše komprimowaštej komprimowašće
3. komprimowaše komprimowaštej komprimowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. komprimujmoj komprimujmy
2. komprimuj komprimujtej (-taj) komprimujće
3. komprimuj, njech komprimuje komprimujtej (-taj) njech komprimuja (komprimuju)

Ortografija

Dźělenje słowow: kom-pri-mo-wać

Wurjekowanje

IPA: kompʀimou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne komprimowaše je 0x dokładźene, komprimowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Přikłady:

[1] W basni Přećiwnikam postupa<< (1843) namakachu Zejlerjowe mysle w komprimowanej formje swój wuraz: >>Čas a duch sej njeda ženje haćić, jeju słowo, kaznja dyrbi płaćić (Zejler)
Hinc Roj wućahny ze swojeho bohateho składa z opusom 105 zaso nowostku, kotraž běše cyłkownje dosć komprimowana a na swoje wašnje jara přijomna. (Rozhlad 1999)
Jenož tak hodźi so njesměrne komprimowanje we łopjenach rozjasnić. (Rozhlad 1998)
Spomóžne by było za naš stawiznopis kaž tež za zajimowaneho čitarja, hdy by so w Serbach namakał wudawaćel, kiž by tute wažne dźěło, jeli nic cyłkownje, potom znajmjeńša w komprimowanej formje, w přełožku spřistupnił. (Rozhlad 1998)
Štož předleži nětko kaž zlochkim pjerom napisane a w komprimowanej formje čitarjej prezentowane, je zdźěla w swojich zwiskach komplikowane, a za někotrejžkuli sadu tči wospjetne přirunanje historiskeho materiala. (Rozhlad 1996)
Pod pólsko-serbskim nadpismom "Poetycka domizna předstaja 'pólskemu čitarjej w zawodźe na komprimowane wašnje stawizny serbskeje wuměłskeje literatury, wězo z akcentom na jeje do dźensnišeho sobu směrodajnu družinu, na lyriku. (Rozhlad 1994)
Dać tež znajmjeńša komprimowany dohlad do serbsko-němskich wobstejnosćow regiona je był zbožowny namjet awtorki a trěbny dodawk. (Rozhlad 2000)
Něnto awtor tšojenja pšawje rozkładujo, zwiski wopisujo, na pšašanja wotegronijo a se procujo, cytarjeju wšo tak derje ako možno w tej komprimowanej formje wujasnis. (Rozhlad 1997)
Ensemblowa zestawa prěnjeje z naspomnjeneju twórbow wuskutkuje ćmowu, zakrytu zwukowu barbu, kotraž je druhdy sylnje komprimowana. (Rozhlad 1997)


Přełožki[wobdźěłać]