koncipować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

koncipować

koncipować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. koncipuju koncipujemoj koncipujemy
2. koncipuješ koncipujetej (-taj) koncipujeće
3. koncipuje koncipujetej koncipuja (koncipuju)
aspekt ip
transgresiw koncipujo, koncipujcy, koncipowawši
prezensowy particip koncipowacy
preteritowy particip koncipowany
ł-forma koncipował, koncipowała, koncipowało,
dual: koncipowałoj, plural: koncipowali (koncipowałe)
werbalny substantiw koncipowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. koncipowach koncipowachmoj koncipowachmy
2. koncipowaše koncipowaštej koncipowašće
3. koncipowaše koncipowaštej koncipowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. koncipujmoj koncipujmy
2. koncipuj koncipujtej (-taj) koncipujće
3. koncipuj, njech koncipuje koncipujtej (-taj) njech koncipuja (koncipuju)

Ortografija

Dźělenje słowow: kon-ci-po-wać

Wurjekowanje

IPA: kɔnʦipou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne koncipowaše je 2x dokładźene, koncipowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Synonymy:

[1] zapołožić

Přikłady:

[1] Z druha dopominam so rady na hodźiny, hdyž koncipowaštaj Beno Šołta a mój muž strony za Nowu dobu, jako zawod do jednotliwych zwjazkow Zhromadźenych spisow Jakuba BartaĆišinskeho. (Rozhlad 1993)
W februaru I936 wutwori so we wobłuku wuběrka sekcija Łužica, a w jeje mjenje wobroći so Maštalko na Vladimira Zmeškala wo skutkownu pomoc při wutworjenju aktualnje koncipowaneho muzeja. (Rozhlad 1993)
Pola Jakuba Barta-Ćišinskeho potom wobkedźbujemy princip estetisce koncipowaneje zběrki, z kotrymž pokročuja runje tež lyrikarjo-nowotarjo 20. (Rozhlad 1993)
Po kontinentach rjadowane su wotrjady, a europski wotrjad je z wotstawkom najmjenši a najnjeatraktiwniši (žadyn dźiw, hdyž zhoniš, zo je so tajki l935 koncipował a jenož małe změny w samsnych witrinach dožiwił). (Rozhlad 1993)
Přetož za nazymu tutoho lěta přihotuje so nowe wuhotowanje cyłeho wotrjada, koncipowane pod temu Swjedźenje w Europje. (Rozhlad 1993)
Na tamnej stronje pak wobchowa so do dalokeje měry 1950 koncipowany program Rozhlada jako kulturny měsačnik, a čitarstwo je so na titl zwučiło. (Rozhlad 1992)
Při tym běchu Lipsčan studenća swjedźeń hižo dosć zahe koncipowali a na njón přeprosyli. (Rozhlad 1992)
Kral tež hižo słownik koncipował, kotryž je podobnje zapołoženy kaž naš ",,Nowy biografiski słownik, a za tutón na 270 naćiskow, konceptow 'wudźělał podawajo informacije k jednotliwym zasłužbnym serbskim wosobinam na najwšelakorišich polach skutkowanja našeje zašłosće. (Rozhlad 1992)
Awtor pišo, až su w prědnem rěźe koncipowane za studentow sorabistiki. (Rozhlad 1992)
Na tamnej stronje pak wobchowa so do dalokeje měry 1950 koncipowany program Rozhlada jako kulturny měsačnik, a čitarstwo je so na titl zwučiło. (Rozhlad 1992)
Na tamnej stronje pak wobchowa so do dalokeje měry 1950 koncipowany program Rozhlada jako kulturny měsačnik, a čitarstwo je so na titl zwučiło. (Rozhlad 1992)
Eli, zo njedosaha za zawěsćenje přichoda serbskeje rěče, hdyž jenož koncipujemy rěčnu politiku Domowiny, ale zo je za to trěbne tež koncipowanje a projektowanje rěčneje politiki (wobeju) krajow, zapřijejo wokrjesnu a komunalnu runinu. (Rozhlad 1999)
Tola wječorny swjedźenski program hinak koncipowany. (Rozhlad 1999)
Wothladajo wot toho, zo je so wony koncert z dobrym wotpohladom koncipował - wuchadźejo z motadopóznaća: tež na tutym polu dyrbi so skónčnje "něšto činić" -, rezultat prócowanjow běše snadny, znajmjeńša z dźensnišeho zhladowanja. (Rozhlad 1999)
Eli, zo njedosaha za zawěsćenje přichoda serbskeje rěče, hdyž jenož koncipujemy rěčnu politiku Domowiny, ale zo je za to trěbne tež koncipowanje a projektowanje rěčneje politiki (wobeju) krajow, zapřijejo wokrjesnu a komunalnu runinu. (Rozhlad 1999)
Pozdźłšo koncipowaše swójski slědźerski projekt wo potłóčowanju serbskeje rěče w času NSdiktatury a integrowaše serbsku problematiku do wukubłanja studentow socialnych wědomosćow w Bielefeldźe. (Rozhlad 1998)
Cyły hudźbny natwar a wotběh je dramatisce koncipowany a zestajany (rjadowany), kaž tež přewšo wuměłsce skutkownje přesadźeny. (Rozhlad 1998)
Mjeztym zo je SINFONIJA I za chětro wobšěrny orchester koncipowana, "jewi so wobsadźenje SINFONIJE III na měru ,,normalneho 'sinfoniskeho orchestra redukowane. (Rozhlad 1998)
Proste, zesortěrowane fakty su konsekwenca kruće faktografisce koncipowaneho spisa, w kotrymž chce awtor Zb. (Rozhlad 1998)
Wone su 'poprawom jako filmowa hudźba koncipowane: (atonalna) hra ze žołmami daliny Limborskeje hole - hudźbne wobrazy z kraja Drjewjanow. (Rozhlad 1998)
BartĆišinski, kenž jo sebje take koncipował, wuwjadł a drukowas dał. (Rozhlad 1998)


Přełožki[wobdźěłać]