kontinuować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

kontinuować

kontinuować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. kontinuuju kontinuujemoj kontinuujemy
2. kontinuuješ kontinuujetej (-taj) kontinuujeće
3. kontinuuje kontinuujetej kontinuuja (kontinuuju)
aspekt ip
transgresiw kontinuujo, kontinuujcy, kontinuowawši
prezensowy particip kontinuowacy
preteritowy particip kontinuowany
ł-forma kontinuował, kontinuowała, kontinuowało,
dual: kontinuowałoj, plural: kontinuowali (kontinuowałe)
werbalny substantiw kontinuowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. kontinuowach kontinuowachmoj kontinuowachmy
2. kontinuowaše kontinuowaštej kontinuowašće
3. kontinuowaše kontinuowaštej kontinuowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. kontinuujmoj kontinuujmy
2. kontinuuj kontinuujtej (-taj) kontinuujće
3. kontinuuj, njech kontinuuje kontinuujtej (-taj) njech kontinuuja (kontinuuju)

Ortografija

Dźělenje słowow: kon-ti-nu-o-wać

Wurjekowanje

IPA: kɔntinuou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne kontinuowaše je 0x dokładźene, kontinuowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Přikłady:

[1] Kónči so doba, wuraznje charakterizowana přez nabožinske pismowstwo, wučene basnistwo a składnostne tworjenje, započa so kontinuowane wuwiće moderneje serbskeje literatury. (Zejler)
Wot njeho skerje kritisce widźany zjaw, zo njedocpěchu Retoromanojo dotal žane kontinuowane wuchadźenje swójskich nowinow, ale zo zwosta přeco zaso při no-wych pospytach a započatkach, ma bjez dwěla tež swoju tworićelsku stronu. (Rozhlad 1999)
Cyle wažne za naše wobstaće je wězo tež kontinuowaca podpěra ze stron stata. (Rozhlad 1999)
Za dlěšodobne kontinuowane dźěło trěbne spěchowanske směrnicy dotal hišće njepředleža, najpozdźišo pak z planowanym zesamostatnjenjom załožby budźe tajki katalog dodźěłany. (Rozhlad 1998)
Z přetworjenjom tutoho statneho zarjadnišća do priwatnoprawniskeje institucije w formje GmbH w lěće 1992 schwalichu so zamołwitosće a nadawki za prezentaciju a za kontinuowane wuwiwanje serbskeje narodneje literatury w zmysle jeje 4001ětnych stawiznow. (Rozhlad 1998)
Młode Ludowe nakładnistwo Domowina chcyše z tutym organizowanym woteběranjom serbskeje literatury zawěsćić kontinuowane dodawanje serbskeho ćišćaneho słowa čitarjam z wosebitymi lěpšinami. (Rozhlad 1990)
Zajimawe je, byrnjež dźensa tež z kritiskim aspektom widźane, zo njeje so wón w swojich dźěłach wzdał kontinuowaneho historizowanja, kotrež so mj. (Rozhlad 1990)
Hdyž je tutón spěwny cyłk, jako jenički kontinuowanje, samo přez lěta nacizma, dźěłał, njemóžeše wón dopušćić spadej, tež w ćežkich časach nic. (Rozhlad 1995)
Ličba čłonow najprjedy dla intensiwneho wabjenja kontinuowanje rosćeše. (Rozhlad 1995)
We wobłuku ideolo- gisce wobkrućenych mjezow - wot- błyšćujo so wosebje w předpisanej kulturnej politice přez stat a stat wobknježacu stronu - běchu, přirunajo z druhimi sferami towaršnostneho žiwjenja, dobre wuměnjenja za kontinuowane dźěło date. (Rozhlad 1994)
A zo ma so po tajkich kulturnych wjerškach kontinuowace dźěło ludowuměłskich skupin pokročować, měło samozro- zumliwe być. (Rozhlad 1994)
Je pak přewšo móžno, zo jewja so teoretiske rozrisanja w serbskej zjawnosći jara porědko, štož kontinuowanemu kulturnemu rozwiću runje njetyje. (Rozhlad 2000)
Posudźujo format a wobjim je widźeć přez poł lětstotka kontinuowana přeměna z tendencu łahodneho rozrosta. (Rozhlad 2000)
W Budyšinje, Wrócławju a Lipsku wutworichu so nowe studentske abo šulerske towarstwa, l842 nasta kontinuowace serbske nowinarstwo, wot l845 wotměwachu so spěwanske swjedźenje, a w lěće l847 dozałoži so jako wjeršk dotalneho rozmacha literarne towarstwo Maćica Serbska. (Rozhlad 1997)
Ličby wopytowarstwa su kontinuowace stupali: Hdyž wobdźěli so na l. (Rozhlad 1997)


Přełožki[wobdźěłać]