krjudować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

krjudować

krjudować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. krjuduju krjudujemoj krjudujemy
2. krjuduješ krjudujetej (-taj) krjudujeće
3. krjuduje krjudujetej krjuduja (krjuduju)
aspekt ip
transgresiw krjudujo, krjudujcy, krjudowawši
prezensowy particip krjudowacy
preteritowy particip krjudowany
ł-forma krjudował, krjudowała, krjudowało,
dual: krjudowałoj, plural: krjudowali (krjudowałe)
werbalny substantiw krjudowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. krjudowach krjudowachmoj krjudowachmy
2. krjudowaše krjudowaštej krjudowašće
3. krjudowaše krjudowaštej krjudowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. krjudujmoj krjudujmy
2. krjuduj krjudujtej (-taj) krjudujće
3. krjuduj, njech krjuduje krjudujtej (-taj) njech krjuduja (krjuduju)

Ortografija

Dźělenje słowow: krju-do-wać

Wurjekowanje

IPA: kʀʲudou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne krjudowaše je 6x dokładźene, krjudowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Synonymy:

[1] čwělować; dračować; čwěłować; šwihać; maltretěrować; martrować; trapić; krjudźić; šikaněrować

Přikłady:

[1] Štóž z nas njeje za wójnu a jeje zwjazkarjemi, tón bywa přesćěhany, krjudowany a złóstnikam hasow přepodaty. (Katolski Posoł 1915)
Tola směmy so nadźijeć, zo jich prócowanjo tutym šćuwarjam ničo dobre njepřizjewja, kotřiž njehańbićiwje wobkrućeja, zo wojuja přećiwo tyranstwu, mjez tym, zo su sami naihórši a najstrašniši tyranojo, kotřiž chcedźa dušu a ćěło ludow z dobom krjudować a sebi podćisnyć. (Katolski Posoł 1915)
Nětko njepřećel jich krjudowaše a z nimi zachadźeše hórje dyžli Rusojo z Polakami a běchu chudši dyžli tući wbozy. (Katolski Posoł 1915)
Haj, při rowje maćernym namaka krjudowana wutroba měr a pokoj w tutym swětnym boju. (Katolski Posoł 1915)
Wodnjo, w nocy ja dyrbju so wuprócować, bórze słónčkej pak w zymi so krjudować dać. (Zejler)
Ducy pali mje słónco, a zlě so mi dźe, bórzezamknje mje zyma a krjuduje mje. (Zejler)
Spar mje ćěsni, spar mje krjuduje, wusnyć njemóžu. (Zejler)
Spar mje ćěsni, spar mje krjuduje, wusnyć njemóžu. (Zejler)
Spar mje ćěsni, spar mje krjuduje, wusnyć njemóžu. (Zejler)
Spar mje ćěsni, spar mje krjuduje, wusnyć njemóžu. (Zejler)
Mój žiwjenja chód lóžki je, mje starosć njekrjuduje, mi hišće brěmjo žiwjenske mój chribjet njezhibuje. (Zejler)
A podadźa jeho pohanam na směch, ke krjudowanju a křižowanju; a na třeći dźeń wón zaso stanje. (Sćenje po Swj. Mateju 1960)
Ta je neutralnych wjele bóle krjudowała hač naše podmórniki, bjez toho, zo by so Wilson dosć wo to starał. (Katolski Posoł 1917)
Nětko sama dale bóle rozpaduje, a Francózojo a Jendźelčenjo móža wbohi grichiski lud krjudować kaž chcedźa. (Katolski Posoł 1917)
Su pak přecy swěrni wostali, njedźiwajo na mnohe krjudowanja a samo čwile. (Katolski Posoł 1917)
Wjećiwi njepřeljo krjuduja jich z dźěłom na wšě móžne wašnjo, haj samo před mordarstwom so jim njezecnje. (Katolski Posoł 1917)
Němskej a krjudujetej te, kotrež so jimaj njechadźa přizamknyć. (Katolski Posoł 1917)
Za robotu mjez krjudowarjemi a mordarjemi swojich bratrow? (Čitanka 10. lětnika 1990)
Poslednje mocy krjudowaneho stworjenja, wotućace z kuzłom hrějaceho słónca a mocy sylneho lěsneho powětra so do wobaranja dadźa. (Čitanka 10. lětnika 1990)
K tomu dźě su jich hromadźe honili a sem zwozyli, zo bychu wužiwali smjertny strach n1c jenož na jednym wobliču, ale na stach, zo bychu hrózbu wobkedźbowali, hdyž zasudźeny sam ju hižo nječuješe, před wisacym ćěłom we wočach krjudowanych bratrow. (Čitanka 10. lětnika 1990)
Kaž z psami honjeny, kaž ze šwikadłom krjudowany -- dopominaj so (Čitanka 10. lětnika 1990)


Přełožki[wobdźěłać]