legitimować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

legitimować

legitimować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. legitimuju legitimujemoj legitimujemy
2. legitimuješ legitimujetej (-taj) legitimujeće
3. legitimuje legitimujetej legitimuja (legitimuju)
aspekt ip
transgresiw legitimujo, legitimujcy, legitimowawši
prezensowy particip legitimowacy
preteritowy particip legitimowany
ł-forma legitimował, legitimowała, legitimowało,
dual: legitimowałoj, plural: legitimowali (legitimowałe)
werbalny substantiw legitimowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. legitimowach legitimowachmoj legitimowachmy
2. legitimowaše legitimowaštej legitimowašće
3. legitimowaše legitimowaštej legitimowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. legitimujmoj legitimujmy
2. legitimuj legitimujtej (-taj) legitimujće
3. legitimuj, njech legitimuje legitimujtej (-taj) njech legitimuja (legitimuju)

Ortografija

Dźělenje słowow: le-gi-ti-mo-wać

Wurjekowanje

IPA: legitimou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne legitimowaše je 0x dokładźene, legitimowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Přikłady:

[1] Kak daloko je přełožowar legitimowany original w přełožku polěpšić, wot tym smy so před zakrasnymi lětami raz horco wadźili na zakładźe mojeho přełožka Pfuloweje basnje "Hory módre, při čimž běštaj kontrahentej Frido Mětšk '- ekstra k tomu prošeny - F. (Rozhlad 1995)
Tuta, tuchwilu w Němskej jónkrótna forma demokratisce na wysokej runinje legitimowaneho zastupnistwa zajimow narodneje mjeńšiny napřećo parlamentej a knježerstwu kraja wubudźi wulki zajim, dokelž nimaja Serbja w Sakskej kaž tež tamne narodne mjeńšiny nimo jednoho zapósłanca Danow w krajnym parlamenće Šleswigsko-Holsteinskeje žanych wot etablěrowanych stronow njewotwisnych parlamentnikow. (Rozhlad 1995)
Awtor koncentruje so wědomje na tři najrozsudniše politiske organizacije powójnskeho serbstwa: Na Domowinu, kiž je so kónc apryla 1945 w Chrósćicach znowa skonstituowała a dźakowano pozitiwnemu nastajenju regionalnych sowjetskich wobsadniskich mocow wokoło Budyšina politisce agěrować směła, na w Praze nastaty Łužisko-serbski narodny wuběrkNarodnu radu (NR), kiž so pozdźišo tež we Łužicy wo to prócowaše, być šěroko legitimowany reprezentant serbskich zajimow, a na Słowjanski wuběrk - na 1941 w Moskwje nastate slawofilne hibanje orientowacy so gremij. (Rozhlad 2000)
Tak wobsteji w Madźarskej tuchwilu 796 samozarjadnistwow narodnych mjeńšin na komunalnej, wosom na regionalnej a jědnaće na krajowej runinje, kiž buchu we wo- sebitych wólbach demokratisce legitimowane. (Rozhlad 1998)
Prawo na serbsku rěč wšak w katolskim cyrkwinskim rumje poprawom legitimowane njebě. (Rozhlad 1998)


Přełožki[wobdźěłać]