listować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

listować

listować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. listuju listujemoj listujemy
2. listuješ listujetej (-taj) listujeće
3. listuje listujetej listuja (listuju)
aspekt ip
transgresiw listujo, listujcy, listowawši
prezensowy particip listowacy
preteritowy particip listowany
ł-forma listował, listowała, listowało,
dual: listowałoj, plural: listowali (listowałe)
werbalny substantiw listowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. listowach listowachmoj listowachmy
2. listowaše listowaštej listowašće
3. listowaše listowaštej listowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. listujmoj listujmy
2. listuj listujtej (-taj) listujće
3. listuj, njech listuje listujtej (-taj) njech listuja (listuju)

Ortografija

Dźělenje słowow: li-sto-wać

Wurjekowanje

IPA: listou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne listowaše je 19x dokładźene, listowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Synonymy:

[1] polistować; nalistować; dopisować sej; wubědźować so

Přikłady:

[1] Nože do zaka, jědźny grat, łžicy, noticne knižki, protyčki do zaka, póstne charty, listowa papjera, kuwerty, wołojniki z kłobučkom, listne toše a nawutrobne móšnički w małej ličbje, pjenježne móšnički, zubjace šćětki z wobalku, zubjacy pólver, zubjace mydło, mydło, piksy za mydło, sterinowe swěčki, latarnički k hromadu kładźenju, elektriske lampy do zaka a batterije k wobnowjenju, zapalki z mosaznej wobalku, włosowe šćětki z wobalku, špihele do zaka, drastne šćětki, škórnjace šćětki, maz za škórnje, małe kašćiki za šićo (z cwornom, kneflemi, štryčkami, jehłami, spinkami, wóčkami, kłobučkom na porst), wěstotne jehły, časopisy, knihi (w małych kistach), časniki do zaka, charty k hraću, filcowe tofle, domjace črije, wodu njepijace rubiška. (Katolski Posoł 1915)
P ř i s p o m n j e n j a W sedmym a z tym poslednim zwjazku Zhromadźenych spisow Handrija Zejlerja wozjewimy publicistiske dźěła a zapisy, listowanje, dozběrku prěnjotnych pěsni a basni w serbskej a němskej rěči, hrónčka, připiski a hódančka kaž tež nahladna zběrka předewšěm z němčiny přełoženych pěsnjow a basnjow a jako wuznamny dokument powołanskeho zjawneho skutkowanja Handrija Zejlerja jeho narěč na jednej z wučerskich konferencow we Wojerecach. (Zejler)
Publicistiske dźěła a listowanje kaž tež němsce napisane basnje a pěsnje njeje Arnošt Muka do swojeho wudaća zapřijał. (Zejler)
Přispomnjenja su takle rjadowane: - dźěłostawizniske wujasnjenja (Basnje a dalše basniske twórby so cituja po prěnim wersu abo z nadpismom; nastawki so cituja z nadpismom; listowanje so cituje z podawanjom mjenow spisarja a adresata. (Zejler)
Jónu su to cyle hinaše šifry, a jónu nam tež Zejlerjowe listowanje wujasnjenje wo awtorstwje nastawkow zmóžni. (Zejler)
Lědma mamy wzajomne listowanje: list - wotmołwa, husto tež faluje datum na listach, a njeje-li po wobsahu móžno znajmjeńša lěto postajić, wobalki abo zapisy wo listach jednotliwych dopisowarjow - hač na wuwzaće pola J. (Zejler)
Do tuteje pisanosće słušeja jeho publicistiske dźěła a přinoški, jeho korespondenca z přećelemi abo z wuznamnymi wosobinami w tu- a wukraju, kaž tež jeho listowanje jako starosćiwy nan z jeho lubowanymaj dźowkomaj. (Zejler)
Tak wozjewja so pódla Zejlerjoweje basniskeje twórby tež jeho publicistiske dźěła z nowin a časopisow, jeho listowanje, jeho spěwne twórby a druhe wuznamne dokumenty z jeho žiwjenja a skutkowanja. (Zejler)
To maš drje tež činić tón pisomny kram, rozprawy, listowanje z instancami. (Krawža)
Zamysleny so wón posměwaše a wiješe z hłowu, hdyž sam w tutej knižce listowaše. (Krawža)
Njeposrědne listowanjo mjez wójnskimi jatymi, hdyž so pruhowanskoho městna lěhwa wójnskich jatych zminu. (Katolski Posoł 1917)
Die Litteratur) Ćišinskeho listowanje z Muku a Černym; wudałoj z přispomnjenjemi Mikławš Krječmař a Pawoł Nowotny; Budyšin i958 (skrótš. (Ćišinski)
Wot toho časa njeje zběrka z wotmaciiom hižo předmjet nam přistupneho listowanja. (Ćišinski)
Tuž bu jim listowanje najwažniša forma >>słužbneje<< mjezsobneje komunikacije, zdobom tež widźomne swědčenje wosobinskich přećelstwow. (Ćišinski)
Tež tutón namjet so njezrealizowa; čehodla nic, z listowanja njewuchadźa, dokelž staj přećelej wo tym ertnje wuradźowałoj. (Ćišinski)
Listow žanych nimam wot Bjedricha-Wjeleměra, sćežka tez štó druhi njeboćički njeje wjele pisał a listował. (Ćišinski)
Wšěm zwjazkam, w kotrychž publikujemy basnikowe listowanje, dacllmy hesło k o r es pon d enca. (Ćišinski)
Z přistupneho listowanja, ale tež z druhich žórłow, na př. (Ćišinski)
W nadźiji, zo so wot dźensnišeho dnja naju stare listowanje zaso na nowo započnje, wostawam Twój stary znamš a přećel Jakub Bart 18 5 ć1š inski -- arnošt muka W Praze, 5. (Ćišinski)
Tez to chcu naspomnić, zo njebychu towarstwa na listowanje zabyłe. (Ćišinski)
Wšěm zwjazkam, w kotrychž publikujemy basnikowe listowanje, dachmy hesło korespondenca. (Ćišinski)


Přełožki[wobdźěłać]