moralizować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

moralizować

moralizować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. moralizuju moralizujemoj moralizujemy
2. moralizuješ moralizujetej (-taj) moralizujeće
3. moralizuje moralizujetej moralizuja (moralizuju)
aspekt ip
transgresiw moralizujo, moralizujcy, moralizowawši
prezensowy particip moralizowacy
preteritowy particip moralizowany
ł-forma moralizował, moralizowała, moralizowało,
dual: moralizowałoj, plural: moralizowali (moralizowałe)
werbalny substantiw moralizowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. moralizowach moralizowachmoj moralizowachmy
2. moralizowaše moralizowaštej moralizowašće
3. moralizowaše moralizowaštej moralizowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. moralizujmoj moralizujmy
2. moralizuj moralizujtej (-taj) moralizujće
3. moralizuj, njech moralizuje moralizujtej (-taj) njech moralizuja (moralizuju)

Ortografija

Dźělenje słowow: mo-ra-li-zo-wać

Wurjekowanje

IPA: mɔʀalizou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne moralizowaše je 0x dokładźene, moralizowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Přikłady:

[1] Wuwostajene teksty jednanje doprědka njećěrja a maja husto dosć moralizowacy charakter. (Rozhlad 1993)
Wona njerodźeše jich chutnosć a akuratnosć, jich moralizowanje a prědowanje, jich předstajenja wo česći a winowatosći. (Młynkowa)
Kak jeho maćizna jima, to je widźeć na moralizowacym titlu: ,,Budź wjesoły, zo sy! (Rozhlad 1996)
Wone moralizuja -- to 247 pokazuje wosebje wočiwidnje wukónc čertowe je hry -- a moluja z wulkej detailowej swěru idyliski model serbskeje wsy. (Ćišinski)
Awtor na mnohich městnach romantizuje a moralizuje. (Ćišinski)
Najwažniše pak dźensa dyrbjało być, hladamy-li zhromadnje a bjez moralizowacych předsudkow wróćo a do tutych a dalšich aktow zahubneje wuskušowanskeje mas^ Za swoje narodne byće "trjebamy w přichodźe institucionalizowanu podpěru zjawnych "rukow bjez toho, zo so tute ruce znowa nutř tykaja do chcyća a 'byća Serbow, jich towarstwow a tych institucijow, kotrež słuža Serbam samym abo Serbam a Němcam zhromadnje. (Rozhlad 1995)
Přitomnostna serbska lyrika pokazuje so jemu "jako woprawdźity mozaik 'stilow a nahladow, wobrazliweje fascinacije a moralizowacych napinanjow, woćichnjenych a "wurazliwych hłosow. (Rozhlad 1994)
Hdys a hdys zjewi so tež moralizowacy porsćik, kiž bychmy bjeze wšeho parować móhli. (Rozhlad 2000)
Zo běchu moralizowace wobrazy w cyrkwjach na južnych sćěnach, zwisuje tež z tym, zo stejachu tu žonjace ławki. (Rozhlad 2001)
Podobne konstrukcije fabulow, jenakore rozwjazanje konfliktow a moralizowacy duktus powědanja přeradźeja didaktiski wotpohlad tutych knihow. (Rozhlad 1990)
Što pak, hdyž přewobroći so předstajenje ideala do sławjenja idyle kaž pola Jurja Brězana, hdyž z episkosće zwostanje rozběženosć kaž pola Bena Budarja, Cyrila Kole, Křesćana Krawca a Jana Wornarja, hdyž powučenje spadnje do moralizowanja kaž pola Benedikta Dyrlicha, hdyž so originelna wobrazliwosć přeco njezwuzdźi kaž pola Jěwy-Marje Čornakec, hdyž město analyzy skorži wopisowanje kaž pola Jurja Krawže? (Rozhlad 1990)


Přełožki[wobdźěłać]