němcować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

němcować

němcować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. němcuju němcujemoj němcujemy
2. němcuješ němcujetej (-taj) němcujeće
3. němcuje němcujetej němcuja (němcuju)
aspekt ip
transgresiw němcujo, němcujcy, němcowawši
prezensowy particip němcowacy
preteritowy particip němcowany
ł-forma němcował, němcowała, němcowało,
dual: němcowałoj, plural: němcowali (němcowałe)
werbalny substantiw němcowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. němcowach němcowachmoj němcowachmy
2. němcowaše němcowaštej němcowašće
3. němcowaše němcowaštej němcowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. němcujmoj němcujmy
2. němcuj němcujtej (-taj) němcujće
3. němcuj, njech němcuje němcujtej (-taj) njech němcuja (němcuju)

Ortografija

Dźělenje słowow: něm-co-wać

Wurjekowanje

IPA: nʲɪmʦou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne němcowaše je 5x dokładźene, němcowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Přikłady:

[1] A Schleswig-Holstein wumóžene nětk radosćiwje němcuje. (Zejler)
Michale, njechaš być bur, cigary jeno ty kur, němcuj z tej drasćičku, připasaj wotrohu, bura šmórń z durjemi won, klětu sy wěsće baron. (Zejler)
Dokelž pak staršej z hólcom abo holcu němcowaštaj, je dźědej a wowce přeco němsce wotmołwił. (Rozhlad 1998)
Hdyž pak dźensa, jenož 20-25 lět pozdźišo, słyšiš na wsy husto dźěći ze serbskich swójbow mjez sobu němcować, a to ani hišće nic w porjadnej němčinje, će woprawdźe wutroba boli. (Rozhlad 1998)
Hišće w 50tych lětach serbowanje w kóždej domjacnosći samozrozumliwosć - nimo Rafeltec klamarstwa a HornčerjecMěršec w Šunowje -, tak přibywa dźensa němcowanje runje w młodych swójbach, hdźež dźěći wotrostuja. (Rozhlad 1998)
Tohodla je ćežšo serbować hač němcować. (Rozhlad 1998)
Praj, kajku brał tuž z němcowanja dań by, hdyž přerada so přec a wšudźe tama a wotpadnikej pomnik twari hańby? (Ćišinski)
A němcowarjo a wotrodźency so z galopom do dzěla honja (Ćišinski)
Kak zbožowni potajkim smy, zo nam zdobom jasna hwězda zeschadźa, kotraž nas z němcowaceje składby na prawu serbsku šćežku dowjedźe, na šćežku k wutrobje serbskeho ludu. (Ćišinski)
A mysličku a absolutnu nuznosć składby, narodnemu duchej přiměrjeneje, a škódnosć tajkeje, kajkuž chcedźa němcowacy spisowaćeljo na wšón gwałt wbohemu ludej na šiju walić, nam knjez dohladowar tak naležnje rozestajuje, złožujo so po Ciceronowych słowach: Nos ea, quae sunt in usu vitaque communi, non ea, quae finguntur aut optantur, spectare debemus. (Ćišinski)
A kak bychmy so jeno schrobolili, tón miły, bohu spodobny wětřik, kotryž přez łužiske hona wěwa, z njeswěrnym němcowanjom kazyć a z jědom napjelnjeć, kak naše njehańbite słowa a hanjenje samsneho naroda sobu měšeć do tych nutrnych modlitwow a próstwow, kotrež z wutrobow našich najpócćiwišich narodowcow lětstotki hižo so k bohu zběhaja za zbožo serbskeho ludu? (Ćišinski)
Serbja, hajće sebi waše spěwarske, nabožne, bjesadne, studentske, literarne towarstwa, podpěrajće je wšomóžnje, załožejće nowe, přistupujće k starym, zbudźujće so mjezy sobu, dźěłajće napřemo, wobarajće tajkim, kotřiž we wašej wokolnosći němcuja (Ćišinski)
A wy, kotřiž němcujeće, pohladajće sebi do wutroby, woprašejće so swědomja, a -- lico so wam wěsće začerwjeni. (Ćišinski)
Tež Jakub so hnydom rjanemu narodnemu pohibej přizamkny a, domoj so wróćiwši, wjesnym towaršam wulki njerozom a błud rozestaja, hdyž takle němcuja a so serbskeje narodnosće hańbuja. (Ćišinski)
W Klóštrje sebi z kralowym witanjom njejsu dobyli žaneje česće, tuž so naši němcowarjo nětko žałostnje 160 huntorja a na mnje hórša, zo sym jim kazył -- němskosć hołdowanja. (Ćišinski)
Z tym dyrbi serbski lud znowa wotmołwjenje dać, zo wón kruće a swěrnje steji za ródny lud a kraj swój, zo nosy serbsku česć a hordosć w sebi a so njezłožuje po njerjanym přikładźe někotrych němcowarjow. (Ćišinski)
Tu so stara wěrnosć pokazuje: Hdźež z njetrěbnym němcowanjom we wutrobach nabožne zmyslenje hinje, tam spaduje tež kraloswěrne přeswědčenje a jeho zwonkowny wuraz -- česćenje kralowskeje dostojnosće. (Ćišinski)
Nadźijeć pak so chcemy, zo so z tym zaslepjencam woči wotewru a zo z njerozumnym němcowanjom zastanu a so dopomnja na swoju narodnu česć a přisłušnosć. (Ćišinski)
Wšitke towarstwa, kotrež tu mamy, su pak cyle němske, pak tola zwjetša němcowate, hačrunjež su jich sobustawy z małkimi wuwzaćemi jeno Serbja. (Ćišinski)
A wy, kotřiž so serbskeho ducha a žiwjenja hišće wotwlakujeće, wostajće so tola škódneho zabłudźenja, wottřasće njetrěbne němcowanje, stupće so pod našu serbsku chorhoj k wobaranju wěry a wótčiny přećiwo >>čerwjenym<<, kotřiž so ze wšěch němskich stronow na nas dobywaju. (Ćišinski)
Jow dźě so wot wěstych ludźi njerozumnje němcuje, Serbja jim kmani a wosebni dosć njejsu, hladaju za Němcami a na Němcow. (Ćišinski)


Přełožki[wobdźěłać]