nawjazować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

nawjazować

nawjazować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. nawjazuju nawjazujemoj nawjazujemy
2. nawjazuješ nawjazujetej (-taj) nawjazujeće
3. nawjazuje nawjazujetej nawjazuja (nawjazuju)
aspekt ip
transgresiw nawjazujo, nawjazujcy, nawjazowawši
prezensowy particip nawjazowacy
preteritowy particip nawjazowany
ł-forma nawjazował, nawjazowała, nawjazowało,
dual: nawjazowałoj, plural: nawjazowali (nawjazowałe)
werbalny substantiw nawjazowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. nawjazowach nawjazowachmoj nawjazowachmy
2. nawjazowaše nawjazowaštej nawjazowašće
3. nawjazowaše nawjazowaštej nawjazowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. nawjazujmoj nawjazujmy
2. nawjazuj nawjazujtej (-taj) nawjazujće
3. nawjazuj, njech nawjazuje nawjazujtej (-taj) njech nawjazuja (nawjazuju)

Ortografija

Dźělenje słowow: na-wja-zo-wać

Wurjekowanje

IPA: nau̯ʲazou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne nawjazowaše je 5x dokładźene, nawjazowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Synonymy:

[1] nawjazać; započeć; započinać; jimać so

Přikłady:

[1] Na to nawjazujo chcyše Pětr Serbin rozprawjeć, kak so Napoleonowy krošak, kiž woprawdźe na wójnu a bitwy zwučeny był, tola tež hdys a hdys słaby na čuwy wopokazał, a takle by braška zlochka rěč zwjedł wot jednoho na druheho kejžorskeho doćepaka a potom pleděrował za njewinu Jakuba Kuška. (Brězan)
Přewjedźenje sympozija nawjazowaše na doporučenja Němskeje wědomostneje rady we wobłuku ewaluacije tehdomnišeho Instituta za serbski ludospyt w januarje. (Rozhlad 1993)
Nowe kontakty, kotrež pytamy k słowjanskej kaž tež němskej Łužicy, da waja nadźiju na wutworjenje noweje formy muzeja, kotraž na dawnu tradiciju nawjazuje. (Rozhlad 1993)
Petrik, nawjazujo tak na staru tradiciJu delnjoserbskeje Masicy. (Rozhlad 1993)
Powójnske dźiwadłowe hibanje nawjazuje wězo na bohate tradicije, njebě pak proste pokročowanje lajskeho dźiwadłoweho hibanja. (Rozhlad 1993)
Tamna kniha, Moja archa "Horni Hajnk, njenawjazuje 'jeničce po titulu na wonu starotestamentowu temu. (Rozhlad 1993)
Njejasnosć wobsteji hižo w tym, zo prawje njewěš, hač zakazanje 13 dalšich towarstwow wobstatk a wuslědk zakaza Domowiny abo na to někak nawjazowaca kročel. (Rozhlad 1992)
Na tute prěnjotne wotpohlady Rozhlada nawjazujo njebudźe so tohodla w zasadźe dotalny profil Rozhlada změnić. (Rozhlad 1992)
Pochadźacy z ewangelskich Poršic (snano pak ani 'nic tohodla) nawjazuje při tym na ewangelsku serbsku protyku ",,Předźenak. (Rozhlad 1992)
We wosebitej narěči pokaza so, nawjazujo na zažne ß stawizny, na ,,highlights of Wendish life and history. (Rozhlad 1992)
Zwjeršnje posudźowane nawjazuje Koch 'tež na defensiwny koncept narodneho wotmjezowanja Jakuba BartaĆišinskeho. (Rozhlad 1992)
Na tute prěnjotne wotpohlady Rozhlada nawjazujo njebudźe so tohodla w zasadźe dotalny profil Rozhlada změnić. (Rozhlad 1992)
Na tute prěnjotne wotpohlady Rozhlada nawjazujo njebudźe so tohodla w zasadźe dotalny profil Rozhlada změnić. (Rozhlad 1992)
Załoženske swjedźenje, kóždolětnje so wotměwace, na tutón datum nawjazowachu. (Rozhlad 1998)
Móžachu nawjazować na dobre nazhonjenja Bretonow w Francoskej, kiž ju hižo tójšto lět z wuspěchom nałožuja. (Rozhlad 1998)
Jeje žórła pytaše wuměłc w dramach Słowackeho kaž tež w ludowej kulturje, do kotrejež wón wosebje w swojim scenografiskim tworjenju nawjazowaše. (Rozhlad 1998)
Tež wón pisaše basnje, kotrež nawjazowachu na nazhonjenja druheje awantgardy, tež wón padny w bojach Waršawskeho zběžka. (Rozhlad 1998)
Nimo toho dojednachu so serbscy aktiwisća, nawjazujo na předstajenja Komiteja Łužiskich Serbow, na to, zo maja so po zarjadowanju komandantury kontakty k wuswobodźerjam pytać. (Rozhlad 1998)
Wočiwidnje so tu nawjazuje na wone - dźensa tola hišće žiwe a hłuboko zakótwjene (Rozhlad 1998)
Zwěsći, zo so drje tež dźensa w tutym so na přistup do EU přihotowacym kraju na wěste pozitiwne elementy zakonjedawstwa 20tych lět nawjazuje, zo pak dospołnje wuzamknje najwjetšu skupinu njeestiskeje ludnosće, wobydlerstwo ruskeje narodnosće. (Rozhlad 1998)
Před tutym pozadkom nawjazuja nastawace teksty njeposrědnje na Zejlerjowu poetiku, kotraž tenděruje k tomu, "identifikować ,,domiznu z Łužicu, ,,transcendencu z "křesćanstwom (resp. (Rozhlad 1998)


Přełožki[wobdźěłać]