nominować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

nominować

nominować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. nominuju nominujemoj nominujemy
2. nominuješ nominujetej (-taj) nominujeće
3. nominuje nominujetej nominuja (nominuju)
aspekt ip
transgresiw nominujo, nominujcy, nominowawši
prezensowy particip nominowacy
preteritowy particip nominowany
ł-forma nominował, nominowała, nominowało,
dual: nominowałoj, plural: nominowali (nominowałe)
werbalny substantiw nominowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. nominowach nominowachmoj nominowachmy
2. nominowaše nominowaštej nominowašće
3. nominowaše nominowaštej nominowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. nominujmoj nominujmy
2. nominuj nominujtej (-taj) nominujće
3. nominuj, njech nominuje nominujtej (-taj) njech nominuja (nominuju)

Ortografija

Dźělenje słowow: no-mi-no-wać

Wurjekowanje

IPA: nominou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne nominowaše je 1x dokładźene, nominowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Přikłady:

[1] Zmylk z prawniskeho aspekta na kóždy pad wašnje nominowanja kandidatow za Radu za serbske naležnosće w Sakskej. (Rozhlad 2000)
Po tym zo Jurij Grós jako čłon PDS a nominowany kandidat za Ludowu komoru NDR pod sylnym zjawnym ćišćom swoju kandidaturu za predsydu Domowiny cofnył, tutu Bjarnat Cyž nastupił. (Rozhlad 2000)
W Hornjej Łužicy je jich wjace hač 20, kotrež su Serbow do gmejnskich parlamentow nominowali a dosć wuspěšnje wuzwolili. (Rozhlad 2000)
Zdobom pak pfilubi, zo pfi wšěm njebudźe jeho organizacija tajki mjeńšinowy mandat blokować, hačkuli widźi lěpšu wariantu w tym, zo wšě demokratiske strony jako kandidatow k wólbam prisłušnikow narodneje mjeńšiny na wuhladne městna do wólbnych lisćinow přiwozmu a zo so zdobom instaluje wot zastupjerjow ludoweje skupiny nominowana poradźowaca přirada (podobnje Serbskej radźe w Braniborskej). (Rozhlad 2000)
Najwuznamniši rezultat serbskeho kulojteho blida drje tón, zo nominowaše Jana Malinka a Mata Šoltu na Centralne kulojte blido do Berlina, štož zajimna Serbach w němskej zjawnosći jara pozběhny. (Rozhlad 1991)


Přełožki[wobdźěłać]