normować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

normować

normować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. normuju normujemoj normujemy
2. normuješ normujetej (-taj) normujeće
3. normuje normujetej normuja (normuju)
aspekt ip
transgresiw normujo, normujcy, normowawši
prezensowy particip normowacy
preteritowy particip normowany
ł-forma normował, normowała, normowało,
dual: normowałoj, plural: normowali (normowałe)
werbalny substantiw normowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. normowach normowachmoj normowachmy
2. normowaše normowaštej normowašće
3. normowaše normowaštej normowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. normujmoj normujmy
2. normuj normujtej (-taj) normujće
3. normuj, njech normuje normujtej (-taj) njech normuja (normuju)

Ortografija

Dźělenje słowow: nor-mo-wać

Wurjekowanje

IPA: nɔʀmou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne normowaše je 0x dokładźene, normowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Synonymy:

[1] znormować

Přikłady:

[1] Za wokomik zda so jemu być dźiwne, zo by čłowjek na tole wašnje normowany być móhł, potom pak jemu to tola racionalne, a wón měnješe, zo bychu so wšelakore ćělne měry kóždeho čłowjeka do logiskeho systema wotwisnosće zrjadować dali. (Brězan)
Na pohrjeb přindźe jeje muž z najstaršimaj dźěsćomaj tej młódšej njesmědźeštej ze šule wostać, dokelž jedna do rowa so chowaca wowka njewaži telko, zo by móhła šulsku taflu połnu difuznych integralow, integrych abo njeintegrych difuzijow a někajke rozwučenje wo nowym, z pomocu literatury a normowanych přikładowych sadow so wuwiwacym čłowjeskim stworjenju wuwažić. (Brězan)
Z wulkeho MY normowanych domow, meblow, awtow wućeknje sej to małe JA do gardiny, pomysli moler zadźiwany a wuspěch wobdźiwajo. (Brězan)
Centralne normowanje a hódnoćenje dóstawa při tym tajke kajkosće kaž >>dobro<< abo >>zło<< abo >>doprědkarske<< a zezadkarske<<. (Rozhlad 1993)
Woni njezamóžadokelž su strachoćiwje na swoje normowanja spjeći - akceptować rozdźěl mjez ,,to samsne" a ,,tomu runja". (Rozhlad 1996)
Tute pozdatne wonkownosće pak su wjazane na čorno- běłe normowanja a hódnoćenja kaž zastarske - doprědkarske, rjane - hrozne, dobre - złe a nazakładny muster, zo ,,hinak być" njeje prosće hinaše byće, ale zo to podleži pohodnoćenju (sćěhi za žiwjenje, kulturu luda). (Rozhlad 1996)
Wudawar jo dojspił nam dwoje wobraźis: wěcywuznatu zběrku psistupneje a mjenjej psistupneje ludoweje literatury slědneju stolěsowu we wjelerakich pokazkach a mimo togo normowanje pšawopisa Slěpjańskego dialekta (abo znejmjeńša směr za pisanje teje podrěcy). (Rozhlad 1996)
Tole je k tomu wjedło, zo njeje tutón wažny wobłuk w normowanju mjeo hł co. (Rozhlad 1996)
Ličachmy tehdy z rentowej hriwnu, kiž po inflaciji naš normowany pjenjez a měješe swoju hódnotu. (Kubašec)
Što wšitko su wědomostnicy Instituta za serbski ludospyt na přikład na polu ludowědy, rěče a tež stawiznow - znajmjeńša po faktach - slědźili, normowali a skónčnje serbskej a scyła zjawnosći přistupnili a takle zdobom slawistiske slědźenje daloko přez mjezy našeho kraja wobohaćili (Rozhlad 1994)
Tos dopušćijo starše normowanja rěcy. (Rozhlad 2000)
Wone maja so tak wuformować a wuformulować, zo móhli nimo mobilizowaceje a orientowaceje tež normowacu funkciju spjelnić. (Rozhlad 2001)
Wone maja so tak wuformować a wuformulować, zo móhli nimo mobilizowaceje a orientowaceje tež normowacu funkciju spjelnić. (Rozhlad 2001)
Dokelž wón z časa před prěnim wudaćom cyłeje biblije (l728) pochadźa, hdyž hišće žana normowana spisowna rěč njeběše, ma Hodźijski rukopis bjezdwěla hódnotu za historisku dialektologiju. (Rozhlad 1997)


Přełožki[wobdźěłać]