nuknicować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

nuknicować

nuknicować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. nuknicuju nuknicujemoj nuknicujemy
2. nuknicuješ nuknicujetej (-taj) nuknicujeće
3. nuknicuje nuknicujetej nuknicuja (nuknicuju)
aspekt ip
transgresiw nuknicujo, nuknicujcy, nuknicowawši
prezensowy particip nuknicowacy
preteritowy particip nuknicowany
ł-forma nuknicował, nuknicowała, nuknicowało,
dual: nuknicowałoj, plural: nuknicowali (nuknicowałe)
werbalny substantiw nuknicowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. nuknicowach nuknicowachmoj nuknicowachmy
2. nuknicowaše nuknicowaštej nuknicowašće
3. nuknicowaše nuknicowaštej nuknicowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. nuknicujmoj nuknicujmy
2. nuknicuj nuknicujtej (-taj) nuknicujće
3. nuknicuj, njech nuknicuje nuknicujtej (-taj) njech nuknicuja (nuknicuju)

Ortografija

Dźělenje słowow: nu-k-ni-co-wać

Wurjekowanje

IPA: nukniʦou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne nuknicowaše je 0x dokładźene, nuknicowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Přikłady:

[1] Potom hakle, hdyž sy sebi kruće předawzał, twój dar na wołtar wótčiny połožić, potom hakle nutř do basiliki, potom hakle so bliž k wołtarjej twojoho Boha, kotryž tebi tež jónu wo winowatosći napřećo twojomu, we sprawnym wobaranju so namakacomu wótcnomu krajej, sudniske słowa přiwoła: "Podaj zličbowanjo w swojim nuknicowanju! (Katolski Posoł 1916)
Najwyšši knjez wšitkich zemskich kubłow je tohodla Bóh, čłowjek wostanje jeno jich zastaraćel, ke kotromuž něhdy wěčny a sprawny sudnik rjeknje: Podaj zličenjo wo swojim nuknicowanju Kat. (Katolski Posoł 1915)
Twoja maćerna rěč je tež jedyn z tych talentow, kotrež je ći wón we swojej lubosći dał, a tež-w tutym nastupanju jónu k tebi rjeknje: "Daj zličbowanjo wo swojim nuknicowanju! (Katolski Posoł 1912)
Ty sy nuknicowar, zarjadnik swojoho žiwjenja, wone njeje twoje - ty sy runje tak nuknicowar, zarjadnik swojeje narodnosće, wona njeje twoja. (Katolski Posoł 1912)
Nuknicowar, kotryž jara derje wědźeše, zo dołho wjacy w zastojństwje njewostanje, rozsudźi so, hišće w poslednim wokomiku swojoho nuknicowanja so z lesću a jebanstwom za swoje přichodne žiwjenjo postarać. (Katolski Posoł 1912)
Hladajće, ničo njezbywa, hač zo je serbšćina dar Boži, talent wot Boha, z kotrymž dyrbimy, kaž je Jězus w přirunanju rěčał, nuknicować, hospodarić, hewak so nam zeńdźe, kaž tamnomu wotročkej; přetož my mamy jedyn talent wjacy hač němscy. (Katolski Posoł 1911)
Do wušow jomu hižom žri knjezowe słowo: Podaj zličbowanjo wot swojoho nuknicowanja? (Katolski Posoł 1911)
Podaj zličenjo Twojoho nuknicowanja! (Katolski Posoł 1911)


Přełožki[wobdźěłać]