přestupować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

přestupować

přestupować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. přestupuju přestupujemoj přestupujemy
2. přestupuješ přestupujetej (-taj) přestupujeće
3. přestupuje přestupujetej přestupuja (přestupuju)
aspekt ip
transgresiw přestupujo, přestupujcy, přestupowawši
prezensowy particip přestupowacy
preteritowy particip přestupowany
ł-forma přestupował, přestupowała, přestupowało,
dual: přestupowałoj, plural: přestupowali (přestupowałe)
werbalny substantiw přestupowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. přestupowach přestupowachmoj přestupowachmy
2. přestupowaše přestupowaštej přestupowašće
3. přestupowaše přestupowaštej přestupowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. přestupujmoj přestupujmy
2. přestupuj přestupujtej (-taj) přestupujće
3. přestupuj, njech přestupuje přestupujtej (-taj) njech přestupuja (přestupuju)

Ortografija

Dźělenje słowow: pře-stu-po-wać

Wurjekowanje

IPA: pʃestupou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne přestupowaše je 3x dokładźene, přestupowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Synonymy:

[1] přestupić; přelězć

Přikłady:

[1] Dyrbi pak so prajić, po tym, štož je dotal na zjawne přišło, njeje to tola česć za nas, hdyž traš so postajenja a poručnosće wyšnosće lohkomyslnje zacpiwaja a mjelčo snadź přestupuja. (Katolski Posoł 1915)
Zestupachu so do koła, dźeržachu so z překřižowanymi rukami za chribjetom a chodźachu přestupujo dokolesawokoło. (Koch)
Hosćo storkaja so za nim kaž wučisćene wowcy, wšě normy kejžorowych wašnjow přestupujo. (Koch)
Skónčnje dźěše pódla mje, lochko, 76 knotnišća wušiknje přestupujo. (Koch)
Bych do jich woknješka zakłapał, a to by jich ćeta z pjekarnje přišła, blešku wzała a mužej a małemu jich wučobnikej do pjekarskeje stwy donjesła, a potom bych wonka stał a přestupował. (Młynkowa)
Fips přestupowaše z nohomaj, hladaše k zemi a wotmołwi mjelčo: ">Jocheno. (Młynkowa)
Dźěći bojaznje hladachu, mać a kucharka njezwěrištej so přestupować, doniž nan jednoho po druhim skónčnje njesćahny do čołma. (Młynkowa)
To so , zo choreograf domu, wupruwowany Juraj Kubanka, swěru swojemu "folklornemu rejwanskemu kredu kładźe wurazny akcent na ,,ekčn - "rejwar( dyrbi spochi ,,dźěłać, noze hibać, 'spěšnospěšnje přestupować, so zawjertować, poziciju měnjeć. (Rozhlad 1998)
Sedma kaznja, kotraž po nazhonjenju we wójnje so wjele přestupuje, ma zasy we wšitkich žiwjeńskich poćahach połnu płaćiwosć dóstać, stara němska sprawnosć a prawdosć chwalba našoho ludu wostać. (Katolski Posoł 1917)
Čehodla přestupuja twoji wučobnicy wustajenja staršich? (Sćenje po Swj. Mateju 1960)
Wón pak wotmołwi a dźeše jim: Čehodla tež wy Božu kaznju přestupujeće wašich wustajenjow dla? (Sćenje po Swj. Mateju 1960)
Zo dźens hišće njesmě do domu, šulske holcy, wot jedneje nohi na druhu přestupujo, kaž cyle njezbožowne prošachu, doniž wjesny rychtar, tuchwilu přichwatacy, mištra wahi njespózna a jeho kaž stareho znateho njepowita. (Kubašec)
Wokoło wulkeho hólca tłóčeše so črjódka drobnych dźěći, hólcow a holcow, ze zymu třepotacych a z jedneje nohi na druhu přestupowacych. (Kubašec)
Zjednoćichu so nětko, najprjedy traš to jeno jednore swójby, wuzwolichu sebi po swojim zdaću płódnu krajinu, natwarichu tu bydlišća, wuradźichu sebi zakonje, kotrež za pěkne, dobre a wužitne mějachu, a zo by tež pěkny měr a pokoj mjez nimi knježił a zawostał, da postajichu temu wěstych ludźi, kiž mějachu na to hladać, zo by so wšitko po zakonjach činiło a dźeržało, a tym, kotřiž zakonje a kaznje přestupowachu, zasy na prawy puć pokazać a jich chłostać. (Ćišinski)
Muž ma być muž, a přirodźene a bójske prawo, kotrež ma kóžda čłowjeska rě^, njesmě so zaprěwać, ani njemóže so zaprěwać bjeze škody za toho, kotryž je zaprěwa, ani za tych, ke kotrymž słuša a ke kotrymž přestupuje (Ćišinski)
Tohodla přestupowaše a wiješe sej, kaž přeco w tajkich situacijach, swoje wopuše wokoło porstow. (Wornar)
Spěšnje sej jón tykny do kapsy a přestupowaše. (Wornar)
Wón stupi před lud a praji jemu: ">Takle rěči Jahwe: Ćehodla přestupujeće kaznje Jahwy, zo nimaće hižo wuspěchaiPřetož sće Jahwu wopušćili, a wón je was wopušćił. (Stary zakoń 1976)
Tuž woprašachu so kralowi słužownicy, kotřiž běchu w Kralowskich wrotach, Mordechaia: ">Čehodla přestupuješ ty kralowy přikaz? (Stary zakoń 1976)
Mat 15\ přińdźechu k Jězusej farizejojo a pismawučeni z Jerusalema a prajichu: 2\ přestupuja twoji wučobnicy podawizny starych? (Nowy zakoń 1966)
Druheho ty wučiš, a sam sebje njewučiš; prěduješ njekradni, a kradnješ; 22\ njełamaj mandźelstwo, a je łamaš; zacpěwaš přibohi, a rubiš w templach; 23\ Zakonjom so hordźiš, a Boha wonječesćeš, Zakoń přestupujo. (Nowy zakoń 1966)


Přełožki[wobdźěłać]