pomjenować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

pomjenować

pomjenować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. pomjenuju pomjenujemoj pomjenujemy
2. pomjenuješ pomjenujetej (-taj) pomjenujeće
3. pomjenuje pomjenujetej (-taj) pomjenuja (pomjenuju)


aspekt p
transgresiw pomjenujo, pomjenujcy, pomjenowawši
prezensowy particip pomjenowacy
preteritowy particip pomjenowany
ł-forma pomjenował, pomjenowała, pomjenowało,
dual: pomjenowałoj, plural: pomjenowali (pomjenowałe)
werbalny substantiw pomjenowanjepreteritum
wosoba singular dual plural
1. pomjenowach pomjenowachmoj pomjenowachmy
2. pomjenowa pomjenowaštej pomjenowašće
3. pomjenowa pomjenowaštej pomjenowachuimperatiw
wosoba singular dual plural
1. --- pomjenujmoj pomjenujmy
2. pomjenuj pomjenujtej (-taj) pomjenujće
3. pomjenuj, njech pomjenuje pomjenujtej (-taj) njech pomjenuja (pomjenuju)Ortografija

Dźělenje słowow: po-mje-no-wać

Wurjekowanje

IPA: pomʲenou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne pomjenowaše je 3x dokładźene, pomjenowa (móže tež něšto druhe być) 9x.

Synonymy:

[1] mjenować; mjeno dać; mjeno dawać; narjec; přistajić; přista jeć; postajić; postajeć; postajować; narjec kak; rěkać kak; prajić kak; nominować

Přikłady:

[1] Za joho nastupnika je kejžor generala arcywójwodu Eugena pomjenował. (Katolski Posoł 1915)
Za Bosnisku a Hercegowinu bu za nowoho awstriskoho wjednika pomjenowany feldmarschalleutnant Starkotic. (Katolski Posoł 1915)
Sada: "Assignavimus siquidem dotem ipsam die, quo, post in ea canonicos institutos et chorum de novo constructum, eam Domino desponsavimus denuo dedicando" ="Přetož smy kwasny dar sam připokazali na dnju, na kotrymž smy, hdyž běchu w njej kanonikojo postajeni a chor (městno wokoło wulkoho wołtarja, hdźež maja kanonikojo sydła) z nowa natwarjeny, ju Knjezej jako njewjestu slubili z tym, zo ju z nowa poswjećichmy", njepraji, zo su so kanonikojo pomjenowali abo, kaž drje njeje po słowje ale po zmysłu prawje přełožene, zarjadowanjo (wustawa) kanonikow we njej zawjedźene na samsnym dnju, na kotrymž biskop cyrkej zasy poswjeći, ale jako samsnočasne podawki so jenož dwě wěcy mjenujetej: 1. (Katolski Posoł 1915)
Nětko pomjenowa biskop za propsta wěstoho Mikławša. (Katolski Posoł 1915)
Knjez tachant Franc Lö kotromuž je swjaty wótc biskopske dostojnstwo hižo přislubił, dyrbješe so do pomjenowanja hišće spomnjenomu processej (přepytowanju) podćisnyć. (Katolski Posoł 1915)
W Budyšinje drje so biskopstwo njezałoži, Pražski arcybiskop Jan pak a joho naslědnikojo buchu lěta 1365 "za legati" nati bamža za Mišnjansku, Regensburgsku a Bambergsku dioecesu pomjenowani z prawom dohladowanja (visitacije) za mjenowane dioecesy. (Katolski Posoł 1915)
Dotalny wójnski minister z Falkenhayn je wotstupił a na joho městno stupi za general-leutnanta pomjenowany Wild z Hohenborn. (Katolski Posoł 1915)
Swjaty wótc wobkrući w nim 23 hižo přez breve pomjenowanych biskopow a přida 14 nowych, mjez nimi 6 titularnych biskopow, - najskerje mjez tutymi tež naš nowy knjez biskop. (Katolski Posoł 1915)
Kralom we Wotrowje, a bu za cyrkwinoho wučerja tudy pomjenowany. (Katolski Posoł 1915)
Čornak pomjenowany a za Łazk k. (Katolski Posoł 1915)
Póstnicy wutoru wotdźerža knjez tachant Franc Lö pomjenowany japoštołski vikar w kralestwje Sakskim, w cyrkwi kralowskoho Józefininoho wustawa swjatočnu skónčacu pobožnosć 40 hodźinskeje modlitwy, dokelž je tež hewak přecy knjez biskop poslednje časy tule pobožnosć wotdźeržał. (Katolski Posoł 1915)
Lěta 1903 bu wón za dompropsta w Frauenburgu pomjenowany. (Katolski Posoł 1915)
Při tym pak su zapisane pósełki a pósełki z pomjenowanjom hódnosće (płaćizny) wuzamknjene. (Katolski Posoł 1915)
Dokelž za wuwučenym słužownikom nježadach, wupytach sebi ze swojich šuleri wjetšoho pachoła a pomjenowach joho za swojoho kucharja, płokarja a słužownika. (Katolski Posoł 1915)
Hnydom z breve pomjenowanja našoho najdostojnišoho tachanta na titularnoho biskopa Prienenskoho je tež přišło hamtske wozjewjenjo pomjenowanja spomnjenoho knjeza seniora Jakuba Skale, dotalnoho monsignore za domjacoho praelata Joho Swjatosće bamža Benedikta XV. (Katolski Posoł 1915)
Anton ponižnje sposłucha a z tajkim zahorjenjom prědowaše, zo bamž wšón přesłapjeny a joho "křinju zakonja" pomjenowa. (Katolski Posoł 1915)
President Ariago pomjenowa na to nowe ministerium pod Chaga. (Katolski Posoł 1915)
Symankej w přitomnosći joho swójbnych a sobustawow šulskoho předstojićerstwa čestne wuznamjenjenjo wot kralowskoho ministeria kulta přez pomjenowanjo na wyššoho wučerja. (Katolski Posoł 1915)
Arcywójwoda Friedrich a generalny wyšk z Mackensen buštaj wot němskoho kejžora za pólneju maršalow pomjenowanaj. (Katolski Posoł 1915)
Hižo jako seminarista sebi wón přez swoje duchowne dary lubosć njeboćičkoho arcybiskopa Stablewskoho dobył, a tutón pomjenowa joho tohodla hižo lěta 1902 za kanonika, konsistorialnoho radu a tachantskoho prědarja. (Katolski Posoł 1915)
Přeměnjenjo wustawkow kaž na programje stoješe, sćěhowaše nětko a jednaše so tu wo dwaj dypkaj, kotrejž knjez scholastikus Žur pomjenowa. (Katolski Posoł 1915)


Přełožki[wobdźěłać]