postupować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

postupować

postupować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. postupuju postupujemoj postupujemy
2. postupuješ postupujetej (-taj) postupujeće
3. postupuje postupujetej postupuja (postupuju)
aspekt ip
transgresiw postupujo, postupujcy, postupowawši
prezensowy particip postupowacy
preteritowy particip postupowany
ł-forma postupował, postupowała, postupowało,
dual: postupowałoj, plural: postupowali (postupowałe)
werbalny substantiw postupowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. postupowach postupowachmoj postupowachmy
2. postupowaše postupowaštej postupowašće
3. postupowaše postupowaštej postupowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. postupujmoj postupujmy
2. postupuj postupujtej (-taj) postupujće
3. postupuj, njech postupuje postupujtej (-taj) njech postupuja (postupuju)

Ortografija

Dźělenje słowow: po-stu-po-wać

Wurjekowanje

IPA: pɔstupou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne postupowaše je 35x dokładźene, postupowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Synonymy:

[1] postupić; doprědka hić dźe; awansować; awansěrować; wobchadźeć; poslupić; pokročić; pokročować; jednać; spěchować; doprědka kročić; doprědka so dobyć; doprědka so dobywać

Přikłady:

[1] K wječoru wot Mü spytowachu woni z Thanna sem postupować, buchu pak wotpokazani. (Katolski Posoł 1915)
W Haliču běchu Rusojo na kónc lěta z nowa nimale postupowali. (Katolski Posoł 1915)
Powšitkownje Němscy wo něšto, w Ruskej nahladnje postupowachu. (Katolski Posoł 1915)
Njedźiwajo na to su naše wójska skoro wšudźom wo něšto postupowałe. (Katolski Posoł 1915)
W Argonach dale postupowachmy; tu a pola Apremonta k sewjernej stronje wot Toula wojuje so dale. (Katolski Posoł 1915)
W lěsu k połnocy wot Sennheima naše nadběhi derje postupowachu, Hirzstein bu dobyty, 2 officiraj a 40 alpscy hajnicy buchu popadnjeni. (Katolski Posoł 1915)
Při rěcy Sucha naše nadběhi pomału postupowachu. (Katolski Posoł 1915)
Naši wojacy pak so wšudźom njepřećelskich nadběhow wobruchu a tu a tam wo něšto postupowachu. (Katolski Posoł 1915)
W Bukowinje su Awstriscy zasy wjele postupowali a su Rusow hač přez Smzawu zahnali. (Katolski Posoł 1915)
Z našich postupowachu nimale sylne mocy na Pillkallen a Lasdehnen, zo bychu njepřećela, kiž na liniji Lasdehnen- Pillkallen - Gumbinnen - Stallupö stoješe, pola Schirwindt- Wladislawow-Wilkowški njejabcy hrabnyli a jomu puć ze Stallupö do Kowna zapołožili. (Katolski Posoł 1915)
Z Lomzy na Kolno postupowaca ruska kolona bu zbita, 700 jatych, šěsć mašinskich třělbow padźe nam do rukow. (Katolski Posoł 1915)
Zawěsće su Awstriscy za čas jich nowoho postupowanja na 40000 Rusow zajeli. (Katolski Posoł 1915)
W Argonach postupowachmy, dobychmy dalše dźěle njepřećelskoho hłownoho stojnišća, zajachmy 350 njepřećelow a dobychmy dwě hórskej kanonje a 7 mašinskich třělbow. (Katolski Posoł 1915)
Při Wisli k ranju wot Plocka postupowachmy dale přećiwo Wyszogrodej. (Katolski Posoł 1915)
We Vogesach naše nadběhi na Sulzern a Ampfersbach (k wječoru Stoß postupowachu. (Katolski Posoł 1915)
Nahladnje postupowali su naši wojacy kónc februara pola Verduna a wosebje we Vogesach. (Katolski Posoł 1915)
Wosebje we Vogesach su Němscy tež po najnowšich powěsćach pola Badonvillera nahladnje postupowali. (Katolski Posoł 1915)
Wosebje pak su tež njepřećela, kiž z Grodna k sewjernomu wječorej z nowa postupował, hač přez prěnje wobtwjerdźenja wróćo zahnali a 1800 jatych popadnyli. (Katolski Posoł 1915)
K južnomu wječorej wot Kolna postupowachmy; k połdnju wot Mysziniec wzachmy naše prědkowne mocy před sylnišim njepřećelom wróćo. (Katolski Posoł 1915)
General wotmysli sebi ducy, zo chce wojerscy postupować, a do kuchnje zastupiwši zahrima na kucharku: "Joho Majestosć dawa wam poručeć, zo maće hnydom do jstwy přińć, hnydom! (Katolski Posoł 1915)
Druhe ruske wójska postupowachu na augustowski lěs, zetkachu pak so tu bórzy z našimi wojakami, kotrychž přewinyć njemóžachu, runjež z dwojej a třojej přemocu wjacy dnjow za sobu němske stojnišća nadběhowachu. (Katolski Posoł 1915)


Přełožki[wobdźěłać]