posudźować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

posudźować

posudźować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. posudźuju posudźujemoj posudźujemy
2. posudźuješ posudźujetej (-taj) posudźujeće
3. posudźuje posudźujetej posudźuja (posudźuju)
aspekt ip
transgresiw posudźujo, posudźujcy, posudźowawši
prezensowy particip posudźowacy
preteritowy particip posudźowany
ł-forma posudźował, posudźowała, posudźowało,
dual: posudźowałoj, plural: posudźowali (posudźowałe)
werbalny substantiw posudźowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. posudźowach posudźowachmoj posudźowachmy
2. posudźowaše posudźowaštej posudźowašće
3. posudźowaše posudźowaštej posudźowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. posudźujmoj posudźujmy
2. posudźuj posudźujtej (-taj) posudźujće
3. posudźuj, njech posudźuje posudźujtej (-taj) njech posudźuja (posudźuju)

Ortografija

Dźělenje słowow: po-su-dźo-wać

Wurjekowanje

IPA: pɔsudʑou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne posudźowaše je 15x dokładźene, posudźowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Synonymy:

[1] pusudźić; posudźić; dobrozdaće podać; sudźić; [[]]; myslić; měnić; hódnoćić; pohódnoćić; hódnosćić

Přikłady:

[1] Wjele hižo je so wo nětčišej wójnje pisało; ze wšelakoroho stojnišća je so hižo posudźowała. (Katolski Posoł 1915)
Zejlerjowe zetkanje 1827 z wuznamnym čěskim stawiznarjom z doby XXV11 čěskeho narodneho wozrodźenja, Františekom Palackim, bu dotal předewšěm jako wuznamne za Zejlerjowu rěčespytnu dźěławosć posudźowane prawdźepodobne pak je, zo Palacky, jako dobry znajer swětoweje literatury a jako rozsudny reprezentant filozofiskich a estetiskich rozestajenjow w čěskim basnistwje dwacetych lět, so w rozmołwje z młodym serbskim basnikom tež za jeho basniske tworjenje zajimowaše. (Zejler)
Jako zahorjeny a rozsudny čłon awantgardy narodnje wuwědomjeneje serbskeje inteligency widźeše wón tež w swojim powołanskim dźěle móžnosć, pomhać zwoprawdźeć narodne wozrodźenje Serbow, tola wón posudźowaše jo tež kritisce, pisajo w l. (Zejler)
Bur trjebaše protyku za přirodu, zo by posudźować móhł, hač je lěto zažne abo pózdnje. (Rozhlad 1998)
Mjez druhim pokaza na to, zo posudźowaše wjace hač 40 procentow Serbow tehdom praktikowane spěchowanje jako njedosahace. (Rozhlad 1998)
Ewaluaciska komisija, kotraž je loni w lěću dźěławosć jednotliwych wotrjadow posudźowała, je mjeztym předpołožiła wuslědki swojich pruwowanjow. (Rozhlad 1998)
Tuta ideja hodźi so snano jako naiwna abo utopiska posudźować a wotpokazać. (Rozhlad 1998)
Wostanje prašenje, štó měješe w posudźowanju "narodneho wuwića prawje, pesimist Wałtar abo ,,optimist Smoler? (Rozhlad 1998)
Do tutoho přewróta dyrbimy hić z jasnym widom, wědźo, što za nami leži a kajka lěpje posudźować móhli. (Rozhlad 1998)
Tuž bych chcył swoje rozwažowanje zakónčić z namjetom antitezy k wusudej marxistiskeho stawiznopisa: Wuznam a narodnu rólu Maćicy Serbskeje njeposudźować jenož po nastajenjach a zadźerženju reprezentantow jeje předsydstwa a wuběrka, ale zdobom po angažemenće tehdyšich maćicarjow w konkretnej politiskej a towaršnostnej praksy. (Rozhlad 1998)
Dobu fašizma posudźowała wěsta dr. (Rozhlad 1998)
Hač budźeja naši historikojo tež tutoho měnjenja, njemóžu posudźować, liču pak z wobšěrnej diskusiju. (Rozhlad 1998)
Připódla sćelu Ći fotokopiju posudźowanja NSDAP (hlej foto str. (Rozhlad 1998)
Čłowjek samo na sebi stajnje znowa na spočatku steji a tohodla měł tež skromny wostać při posudźowanju sebje samoho. (Rozhlad 1998)
Kulturny program posudźujo běše tuta 14. (Rozhlad 1998)
A wón posudźuje: ,,Wenn die wendische Sprache sich in der Oberlausitz bis heute in Resten erhalten hat, so ist dies nicht zuletzt auf diese kirchliche Fü zurü (Rozhlad 1998)
Powšitkownje posudźuje so "prěnje lěto pod nowym mjenom ,,Serbski ludowy ansambl tzwr jako jara 'wuspěšne. (Rozhlad 1998)
Łužiske objekty so posudźuja po powšitkownych pomnikoškitnych kriterijach, štož praktisce woznamjenja, zo mamy dźensa dwě kategoriji serbskich pomnikow: 1. (Rozhlad 1998)
Dale so we wobłuku druheho kompleksa za to zajimujemy, kelko knihow w serbskej rěči student wob lěto čita, prašamy so za titulemi poslednich knihow a za tym, kak posudźuje student aktualny poskitk knihow we wšelakich wobłukach a što sej dale preje. (Rozhlad 1998)
Takle to dźensa tež němscy cyrkwinscy stawiznarjo posudźuja: ,,Leider waren nicht nur staatliche Stellen, sondern auch kirchliche Kreise an diesem Miß beteiligt, der das Ziel hatte, einen sorbischen Einfluß im Domkapitel und im wiederzuerrichtenden Bistum ein fü alle Mal auf das Maß der Bedeutungslosigkeit zu reduzieren bzw. (Rozhlad 1998)
Wobšěrny wotrězk posudźuje I. (Rozhlad 1998)


Přełožki[wobdźěłać]