pozhubjować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

pozhubjować

pozhubjować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. pozhubjuju pozhubjujemoj pozhubjujemy
2. pozhubjuješ pozhubjujetej (-taj) pozhubjujeće
3. pozhubjuje pozhubjujetej pozhubjuja (pozhubjuju)
aspekt ip
transgresiw pozhubjujo, pozhubjujcy, pozhubjowawši
prezensowy particip pozhubjowacy
preteritowy particip pozhubjowany
ł-forma pozhubjował, pozhubjowała, pozhubjowało,
dual: pozhubjowałoj, plural: pozhubjowali (pozhubjowałe)
werbalny substantiw pozhubjowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. pozhubjowach pozhubjowachmoj pozhubjowachmy
2. pozhubjowaše pozhubjowaštej pozhubjowašće
3. pozhubjowaše pozhubjowaštej pozhubjowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. pozhubjujmoj pozhubjujmy
2. pozhubjuj pozhubjujtej (-taj) pozhubjujće
3. pozhubjuj, njech pozhubjuje pozhubjujtej (-taj) njech pozhubjuja (pozhubjuju)

Ortografija

Dźělenje słowow: po-zhu-bjo-wać

Wurjekowanje

IPA: pɔzhubʲou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne pozhubjowaše je 21x dokładźene, pozhubjowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Přikłady:

[1] Hewak rostu njepočinki; woporniwosć, idealism so pozhubjujetej, a młody lud wotwuknje sebjezaprěwanju. (Katolski Posoł 1915)
Wosebje tohodla, dokelž so přez wuwiće a rozrost industrializacije a z tym zwisowacym pozhubjowanjom identity stareje serbskeje wsy, ale tež přez so wot 2. (Rozhlad 1998)
Bohatstwo serbskeje ludoweje kultury so pozhubjowaše. (Rozhlad 1998)
Na druhim boku su zwěsćenja wobkrućili trend pozhubjowanja komunikatiwneje funkcije serbšćiny, jeje stłóčenja do swójbneje a priwatneje sfery a z tym ß doskónčneho přeměnjenja na domjacu abo kultowu rěč ze skerje 'symboliskej funkciju. (Rozhlad 1998)
W nich wopisuja so wšitke znate serbske su wosebje tohodla jara wažne, dokelž njeje so hornjo- a delnjoserbska rěčna přestrjeń w přirunanju z časom Wirthowych slědźenjow jenož dale pomjeńšiła, ale dokelž so tež w powójnskim času serbske narěče pozhubjuja, a to nic jenož w Delnjej Łužicy, ale w přiběracej měrje tež we wjele kónčinach ewangelskeje a samo katolskeje Hornjeje Łužicy. (Rozhlad 1998)
Zwonka tutoho jadra so wuznam serbskeje rěče jako komunikaciski srědk w swójbje pozhubjuje, jeli zo so w njemałym teritoriju hižo njeje zhubił. (Rozhlad 1998)
Zwonka tutoho jadra so wuznam serbskeje rěče jako komunikaciski srědk w swójbje pozhubjuje, jeli zo so w njemałym teritoriju hižo njeje zhubił. (Rozhlad 1998)
We swětle tuteje noweje wučby zdaše so na prěnje pohladnjenjo, zo dyrbi z tym zemska wótčina pozhubjować na swojej hódnosći a wažnosći, hdyž ma tola jenož być zastanišćo, přihotowanjo na něšto wyšše, lěpše. (Katolski Posoł 1913)
Połobscy Słowjenjo přewobroćichu so praktisce do bjezmócnych a bjezprawnych njewólnikow, tak zo so pozhubjowaše pola nich wědomje narodneje indiwidualnosće. (Ćišinski)
Z pozhubjowacej so serbskosću našeje wjeski šěrješe so dale a bóle pohanstwo. (Žadyn happy end 2001)
Doma drje rěčachu dale serbsce, ale hdyž dźěći abo wnučki wotrosćechu a w šuli němsce a jendźelsce wuknjechu, so serbska rěč tež w swójbach pozhubjowaše. (Protyka 2001)
Ležeše a čas so pozhubjowaše mjez čwakami sona. (Mětowa)
W času po lěće 1833, hdyž poča so roboćanstwo tež w Krakecach pozhubjować, wuwi so napřećo dotal samomócnemu ryćerkublerjej we wjesce sobuknjejstwo wjesnjanow. (Rozhlad 1992)
A prawje wón měnješe, dokelž so serbstwo w jeho domowinje hižo tehdy pozhubjowaše, serbski lud so přeněmčowaše. (Rozhlad 1992)
Aktualny přinošk wo pozhubjowacych so dwurěčnych napismach w Delnjej Łužicy z wopytom pola Maksa Surmana a Haralda Końcaka w Choćebuzu. (Rozhlad 1992)
Strózbje rysowaše problem asimilacije Serbow a pozhubjowanja serbskeje substancy, započinajo ze stawom po druhej swětowej wójnje. (Rozhlad 1992)
Mnozy wuprajichu so tež přećiwo eksperimentowanju na wulkim jewišću, dokelž hrozy strach, zo so z kóždej mjenje poradźenej hru serbske přihladowarstwo pozhubjuje. (Rozhlad 1992)
Hačrunjež su jeho wuslědki zawěsće přenegatiwne, tak je tola wěste, zo so serbska rěč hižo tehdy sylnje pozhubjowaše. (Rozhlad 1996)
A wona so we Łužicomaj pozhubjuje, štož njewobžaruje jenož wjele Serbow, ale tež jim přichileni Polacy. (Rozhlad 1996)
Ležeše a čas so pozhubjowaše mjez čwakami sona a wón łakaše na jeje prašenja, na překwapjenosć w jeje hłosu, na nju, a poskaše a wobkedźbowaše hibot ličbow na displayu budźaka. (Wobraz ze skibami 2001)
Jakož Łužičan po połdra lětdźesatku swój prěnjotny niwow pozhubjowaše a ličba čitarjow tohodla na 70 spadny, jón Smoler 1878 prosće zastaji. (Rozhlad 2000)


Přełožki[wobdźěłać]