precizować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

precizować

precizować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. precizuju precizujemoj precizujemy
2. precizuješ precizujetej (-taj) precizujeće
3. precizuje precizujetej precizuja (precizuju)
aspekt ip
transgresiw precizujo, precizujcy, precizowawši
prezensowy particip precizowacy
preteritowy particip precizowany
ł-forma precizował, precizowała, precizowało,
dual: precizowałoj, plural: precizowali (precizowałe)
werbalny substantiw precizowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. precizowach precizowachmoj precizowachmy
2. precizowaše precizowaštej precizowašće
3. precizowaše precizowaštej precizowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. precizujmoj precizujmy
2. precizuj precizujtej (-taj) precizujće
3. precizuj, njech precizuje precizujtej (-taj) njech precizuja (precizuju)

Ortografija

Dźělenje słowow: pre-ci-zo-wać

Wurjekowanje

IPA: pʀeʦizou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne precizowaše je 0x dokładźene, precizowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Přikłady:

[1] Nic naposledk dowoleja informacije z Ticinoweje wobšěrneje korespondency wudospołnjenje a precizowanje jeho žiwjenjoběha, kaž je wón na přikład wozjewjeny w Rozhledźe 1979 abo w NBS [[[w:hsb:Budyšin|Budyšin]] 1984l. (Rozhlad 1993)
Moje pnspomnjenja su jemčce wusměrjene na precizowanje w powšitkownym zmysle a w poćahu k čěskej sorabistice, ke kotrejž so w swojim wobsahu přirjaduje. (Rozhlad 1992)
Wón wědźeše dźě najlěpje prašenja sadźeć, je ćěsnje precizować a zamóžeše tohorunja wotmołwy železnicarja na jednotliwe častki rozcybać, zo njebychu žane njejasnosće nastałe. (A. Nawka)
Tež tu je trjeba, wšelake dotalne wuprajenja a hódnoćenja, na přikład k šulskemu zakonjej 1835 a k wuslědkam serbskich žadanjow w rewoluciji 1848 49, precizować a modifikować. (Rozhlad 1998)
Šwjelu swoju wizu pěsnjenja a wobora se psesiwo redigěrowanju swojeje poezije po drugich luźi naglědach a hynakšych principijach: ,,Poetiske mysli precizowas, to jo pšawje, ale sěžko w serbskej rěcy, (Rozhlad 1998)
Jasna strategija by so měła precizować, a za tutón zaměr je trjeba, na dokładne prašenja wotmołwić. (Rozhlad 1996)
Kongres wothłosowaše wo jednej z namjetowanych předłohow, kotruž měješe statutowa komisija přez nóc precizować. (Rozhlad 1990)
Wjele institucijow a organizacijow su po wobroće zjawnje kritisce swoje stejnišćo přepruwowali a swój puć do přichoda precizowali. (Rozhlad 1990)
Podamy tutón - prěnjotnje němsko rěčny - dokument, kiž hodźi so wězo dale precizować, do zjawnosće z wočakowanjom zo so wón wotzamołwitych rozumi jako namjet za prěni paragraf trěbneho statutneho zrěčenja mjez towaršnikami LND a załožbu jako pjenjezy dawarjom. (Rozhlad 1995)
Mějach planowane wudawki, předpołožich 1993 cyłkowny koncept (štož wšo tež přez zwjazk zapłaćene dóstach) precizowach a dorěčach sej ze załožbu cyłkownu kalkulaciju (kotruž žno lěto do toho předsydstwo ZSW wudźěłało), naćisnych nowinske wozjewjenje a w aprylu přepodach doskónčny wotběh. (Rozhlad 1995)
Trjebamy dale kreatiwne dźěło w fachowych kruhach, kiž zjednoća šěroku wědu a precizuja nošne koncepty za šěroke polo narodneho dźěła w zajimje serbskeho luda, zachowanja a wuwiwanja serbskeje rěče a kultury. (Rozhlad 1995)
Tutón wuznam precizuja literarne metafry: asociěrowanje ze žitnišćom (Tu spočatk mojoh swěta, O wy serbske hona), zepěranje na folkloru (podtitul zběrki Srjódki: Zběrka basni w narodnej drasće). (Rozhlad 2000)
Hórnika sta so z duchownym wótcom Maćicy bjez toho zo by přewzał předsydstwo Arnošt Muka, kotryž časopisej a z tym tež Maćicy předpołoži precizowany program. (Rozhlad 1997)
Do toho budźe zawěsće słušeć: - přepruwowanje dotalneje struktury cyłka wot załožby nošenych institucijowjednotkow na jeje přiměrjenosć a 111 přewjedźenje trěbnych noworjadowanjow (tež přez precizowanja abo wudospołnjenja nadawkow a zamołwitosćow), - wudźěłanje směrnicow za (lětne) planowanje dźěła a koordinowanje dźěłowych planow institucionelnych cyłkow. (Rozhlad 1999)
Zawjazowacy nadawk załožby a serbskich institucijow (strukturnych jednotkow), optimalnje přinošować k zachowanju serbskeje identity, precizuje M. (Rozhlad 1999)


Přełožki[wobdźěłać]