produkować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

produkować

produkować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. produkuju produkujemoj produkujemy
2. produkuješ produkujetej (-taj) produkujeće
3. produkuje produkujetej produkuja (produkuju)
aspekt ip
transgresiw produkujo, produkujcy, produkowawši
prezensowy particip produkowacy
preteritowy particip produkowany
ł-forma produkował, produkowała, produkowało,
dual: produkowałoj, plural: produkowali (produkowałe)
werbalny substantiw produkowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. produkowach produkowachmoj produkowachmy
2. produkowaše produkowaštej produkowašće
3. produkowaše produkowaštej produkowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. produkujmoj produkujmy
2. produkuj produkujtej (-taj) produkujće
3. produkuj, njech produkuje produkujtej (-taj) njech produkuja (produkuju)

Ortografija

Dźělenje słowow: pro-du-ko-wać

Wurjekowanje

IPA: pʀɔdukou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne produkowaše je 1x dokładźene, produkowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Synonymy:

[1] zhotowić; zhotowjeć; naprodukować; dźěłać

Přikłady:

[1] Wisach na slach, kotrež drje pućowanja do swěta dowolachu, ale zdobom tajku dźiwnu centripetalnu, k ródnemu domej ćěrjacu energiju produkowachu. (Koch)
Strach před statnymi zakazami produkuje bojazliwosć. (Koch)
Tepichi, talerje, toše, tesaki, karany, kruchi, keluchi, kužmot, krims a krams, debjenki ze slěbra, mosaza, kopra, šnik a šnak za šiju a wucho a brjuch; sad, symjenja, sekle, piły, piwo, pisany krajo, zwotkel bjerješ swoje talenty, ruce, čas, durabelne napady, kiž wěcy produkuja, kiž žane mody njeznaja, žanu hranicu žiwjenskeho časa? (Koch)
Hdyž běchu žony w ćmowych rańšich hodźinach ze jstwy pušćili, wopokaza so Hajnowe wotkryće před wocemi statneje mocy jako najpisaniši wotćahowy wobraz, dźěłany z najtuńšeje papjery, kotruž zamóže twornja produkować. (Koch)
Wo dźěławosći w rozhłosu kaž tež wo produkowanju wusyłanju rozprawjachu redaktorojo Serbskeho rozhłosa. (Rozhlad 1993)
Pisać wo změnje na wsach hišće njemóže, rozhnuće nad tym by euforiju produkowało, tu njecha wot so dawać, tohodla trjeba wotstawk, wotstawk wobkedźbowarja. (Rozhlad 1993)
Nimo toho namjetowachu, nastajić hoberske wětrniki za milinu, kotraž by wuznamny dźel na statoku trěbneje energi je produkowa7c móhła. (Rozhlad 1993)
Nowi mějićeljo Gö zawodow so ze zrěčenjom zawjazachu, žane brónje a scyła ničo za brónjenje trěbne njeprodukować. (Rozhlad 1993)
Spušćenje tutych tradicijow dyrbi pak so dźens z něčim narunać, hewak produkuje tuta prózdnota strach, njespokojnosć a asocialne mjezyčłowjeske poćahi. (Rozhlad 1993)
Su to narodne drasty, jutrowne jejka a nałožki, abo su to ludźo, kotřiž tute wěcy produkuja a noša, abo su to ći, kotřiž su tu žiwi a kotřiž na wšelakore wašnje spytaja swoje žiwjenje zmištrować (Rozhlad 1993)
Abo produkuje so w měsće jeno kultura, kotraž - dokelž njewotpowěduje wšitkim měšćanskim woI- štam - njeje žana wopI. (Rozhlad 1993)
Wuzběhny, zo nima žane hotowe recepty, ale zo měli puć do kulturneje awtonomije Serbow postajeć a twarić ći, kiž w serbskej kulturje skutkuja a ju produkuja. (Rozhlad 1993)
Je načasu, zo by so tutón Kocorowy original w bjezporočnej kwaliće produkował a z tym šěrokej zjawnosći spřistupnił. (Rozhlad 1992)
Pěseń, kotaruž jo Werner Měškank napisał, spěwa Dolnoserbski źěsecy chor na kompoziciju Chosebuskego komponista a muzikarja, Horsta Kaschube (w rozgłosu se produkował w decembru 1991). (Rozhlad 1992)
Woborokmani mužojo běchu wšitcy na fronće a žony, dźěći a starcy wobstarachu pola a žně domoj chowachu, dźěłachu w Munje a produkowachu rozbuchlinu a municiju. (Rozhlad 1992)
Tak widźane produkuje titl "njedorozumjenje: ,,Što wot nas wostanje? (Rozhlad 1992)
Kak a hdźe so CD produkowała a štó su interpreća jednotliwych spěwow? (Rozhlad 1998)
Štó pomha Wam při produkowanju a rozšěrjenju pěsnjow, nimo serbskeho rozhłosa, kiž wšak je tež multiplikator Wašich spěwow? (Rozhlad 1998)
Mjenować chcył tohorunja załožbu, w kotrejež nadawku so spěwy produkowachu. (Rozhlad 1998)
W nadawku tuteju sćelakow produkuje so najwjace serbskich spěwow, spěwow w serbskej rěči wšelakorych žanrow we wšelakich studiach. (Rozhlad 1998)
Čehodla njeje dotal nichtó chutnje spytał, nječakajo na politiske rozrisanje problema, poskićeć najprjedy dwěmaj Budyskimaj lokalnymaj telewizijnymaj poskićelomaj serbske přinoški, čehodla njeprodukuje so za nich, z nimi? (Rozhlad 1998)


Přełožki[wobdźěłać]