putnikować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

putnikować

putnikować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. putnikuju putnikujemoj putnikujemy
2. putnikuješ putnikujetej (-taj) putnikujeće
3. putnikuje putnikujetej putnikuja (putnikuju)
aspekt ip
transgresiw putnikujo, putnikujcy, putnikowawši
prezensowy particip putnikowacy
preteritowy particip putnikowany
ł-forma putnikował, putnikowała, putnikowało,
dual: putnikowałoj, plural: putnikowali (putnikowałe)
werbalny substantiw putnikowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. putnikowach putnikowachmoj putnikowachmy
2. putnikowaše putnikowaštej putnikowašće
3. putnikowaše putnikowaštej putnikowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. putnikujmoj putnikujmy
2. putnikuj putnikujtej (-taj) putnikujće
3. putnikuj, njech putnikuje putnikujtej (-taj) njech putnikuja (putnikuju)

Ortografija

Dźělenje słowow: put-ni-ko-wać

Wurjekowanje

IPA: putnikou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne putnikowaše je 1x dokładźene, putnikowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Přikłady:

[1] Dopominam jenož na wótry bój wo Wótčenašu, jako njemóžachu Serbja w Róžeńće při putnikowanju tutón hižo zhromadnje, ale přećiwo sebi so modlić! (Rozhlad 1998)
Wězo jedna so w tutym padźe wo foto wo putnikowanju na hnadowne městno. (Rozhlad 1998)
Na putnikowanju do Róžanta w nalěću 1946 'rozkładźe wyši pastyr w swojim swjatočnym prědowanju tam zhromadźenym serbskim wěriwym, zo wón žadanja serbskich duchownych - kotrež chcychu, zo Róžant serbske hnadowne městno wostanje - spjelnić njemóže, dokelž su Serbja w jeho diecezy "nych wjeršow, kotrež 1994 pod titlom Wendezeit 'pjećdźělny cyklus předstajichu a hižo tehdom zadźerženje wobydlerjow nowych zwjazkowych krajow kritisce woswětlichu. (Rozhlad 1998)
Naši prjedownicy putnikowachu hižo wot zažneho srjedźowěka k swjatym městnam. (Rozhlad 1998)
Je to dosć dołhe putnikowanje z mnohimi wotbočkami, wot młodźinskeho jednoreho werša, kiž nawjazowaše na Zejlerja, hač k rozchadej z jeho poetiku, a skónčnje k wosebitej dokonjanosći a wirtuoznosći někotrych sonetow, zarjadowanych do knihi sonetow. (Ćišinski)
Wot romskeho bamža lubjeny, po dwěmaj putnikowanjomaj, po wotpołoženju dobyćerskich brónjow při rowje swjateho Pětra, po poswjećenju klóštra maćeri Božej a japoštołskemu wjerchej. (Čitanka 10. lětnika 1990)
W jednorej rubjanej sukni putnikowaše Gero do Roma, zo by so modlił při rowje swjateho Pětra a zo by požohnować dał swoje brónje, třo mužojo njesechu je za nim. (Čitanka 10. lětnika 1990)
Z dnja wobstaća tutoho ćahoweho zwiska přińdźe wjele němskeho luda z Gozdź a Nowych Wikow, zo by wot Hór sem do bliskeho, jenož 1 km zdaleneho "Wassenburga putnikowało. (Rozhlad 1994)
Skrućuj swoju cyrkej na jeje putnikowanju na zemi we wěrje a lubosći, skrućuj swojeho słužownika, našeho bamža N. (Wosadnik 1979)
Swěru dźeržo zakonjej, sy na swjedźenjach do templa putnikował. (Wosadnik 1979)
M Budź jim bliski, budź jim cyroba po puću hač na kónc putnikowanja na zemi. (Wosadnik 1979)
Za njeho (nju) je so skónčił čas zemskeho putnikowanja. (Wosadnik 1979)
Daj, zo by cyrkej, putnikujo po tutej zemi, swojemu nadawkej swěrna wostała, zo by była zakis za swět, duša čłowječeje towaršnosće, kotruž chceš w Chrystusu wobnowić a na swoju swójbu přetworić. (Wosadnik 1979)
Sem putnikuja splahi, Knjezowe splahi, po postajenju, \tzo bychu sławili Knjezowe mjeno. (Wosadnik 1979)
Mudrje sym dźakowny, zo je tež mje zahorił za Łužicu, podawajo nam tu w Praze serbšćinu a zo je z nami putnikował, kolesowal po Łužicy. (Rozhlad 1992)
Po mojim měnjenju měli so přepytować pozicije Katolskeho Posoła a Pomhaj Bóh, samostatne prócowanja cyrkwjow wo serbsku kulturu, wuznam Serbskich ewangelskich cyrkwinskich dnjow a putnikowanjow do Róžanta kaž tež wobdźělenje na cyrkwinskim žiwjenju jako imunizacija přećiwo ideologiji a propagandźe. (Rozhlad 1992)
Na jednym putnikowanju w Róžeńće so nam tragiski kónc žiwjenja dr. (Rozhlad 1992)
Bjez dźiwa, zo widźachu so po wójnje naše serbske procesiony do Róžanta bóle jako narodna manifestacija hač nabožne putnikowanje. (Rozhlad 1992)
Znajachu jutrowne jěchanje a putnikowanje k Maćeri božej do Róžanta. (Rozhlad 1992)
Hišće poł lětstotka pozdźišo putnikowachu jednotliwcy do Róžant. (Rozhlad 1992)
Po wójnje so wosebje katolscy Serbja zasadźachu za natwar serbskeho šulstwa, dźiwadła, za rjadowanje putnikowanjow, spěwnych swjedźenjow. (Rozhlad 1992)


Přełožki[wobdźěłać]

go on a pilgrimage

]] [[:en:go on a pilgrimage

(en)]]