rybować so

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

rybować so

rybować so(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. rybuju rybujemoj rybujemy
2. rybuješ rybujetej (-taj) rybujeće
3. rybuje rybujetej rybuja (rybuju)
aspekt ip
transgresiw rybujo, rybujcy, rybowawši
prezensowy particip rybowacy
preteritowy particip rybowany
ł-forma rybował, rybowała, rybowało,
dual: rybowałoj, plural: rybowali (rybowałe)
werbalny substantiw rybowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. rybowach rybowachmoj rybowachmy
2. rybowaše rybowaštej rybowašće
3. rybowaše rybowaštej rybowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. rybujmoj rybujmy
2. rybuj rybujtej (-taj) rybujće
3. rybuj, njech rybuje rybujtej (-taj) njech rybuja (rybuju)

Ortografija

Dźělenje słowow: ry-bo-wać so

Wurjekowanje

IPA: ʀɪbou̯aʧ sɔ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne rybowaše je 5x dokładźene, rybowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Synonymy:

[1] šudrować so; šurować so

Přikłady:

[1] Dwórnišćowa droha, blejchowa droha, Drježdźanska droha, fabrikska droha, při pólnym hrodźiku, Fiedlerowa droha, rybowa hasa, rybowe wrótka, Friedrichowa droha, zadnja hasa, Humboldtowa droha, Kaeublerowa droha, Karlowa droha, při kronpryncowym mosće, Krottenschmidtowa droha, zwonkowna lawska hasa, Moricowa droha, młynska hasa, młynsko-wrotowa hasa, Neuska promenada, Nowosaleska droha, Nowoměsćanska droha, měsćanske kubło Hornja Kina, pacchofowa droha, měsćanske kubło Přišecy, Přišečanska droha, při Hrodźišku, šarfenweg, Šillerowe sadki, Schliebenowa droha, societätsska hasa, Troskowa droha, brjohowy puć, pri starej winicy z chěžkami železniskich dohla dowarjow, nawječorna droha, Wjelećanska droha. (Katolski Posoł 1915)
Njech potajkim tak je -- a tuž rěčachu wo muce a cokoru, kokosowych rasplach a maku, a kelko jeji a bělizki citronow rybowane abo truhane, a štó so pola rěznika nastupi za kołbasu a šunku a pječen, a jedna dyrbi k pjekarjej hić tykanc pjec. (Brězan)
Florian Hawk sej dóńdźe po chrěn, rybowančko a šklu a sydny so w stwě, zo by činił, štož jemu kazachu. (Brězan)
Wobnožki, woß snutskomne, kotrež kschižnja aby ß na pucź steja, dyrbja precž aby ß pschirjesnycź, so ß nebychu rybowałe a skóncžnje pala nenastała. (Sadowa knižka 1851)
Kóždy schtomik dyrbi kolik dostacź, kiž ma ß k wecžoru stajicź, so by ß schtom mene rybowacź móhł. (Sadowa knižka 1851)
Pschi tym ß na to hlada, so schtomik ß na koliku rybowacź nemóhł. (Sadowa knižka 1851)
Nepschecźeljo sdónka ß tajke swjerjata, kotrež tón ß wobrymsaja aby psches rybowanje, drapanje a. (Sadowa knižka 1851)
Ssylnym schtomam ß koliki precž wosmu, so ß nebychu pschi ß wjetrach rybowałe. (Sadowa knižka 1851)
Dale ß wotrjesnu wschje hałožki, kotrež ß kschižuja a rybuja, so by króna na ß dobyła a pala (Brand) do schtoma nepschischła. (Sadowa knižka 1851)
Ssorny, sajazy, korniklje, tež kosy wobrymsaja sdónki a wotbjela je; kócžki wobschkodźa teß druhdy psches drapanje, huß je wotbjela, kruwy ß na nich rybuja. (Sadowa knižka 1851)
Jeli pschewarene ale tola hischcźe bježaze, ß psches kschidu cžjeri aby rybuje do podstajeneho ß so bychu bjelisny a. (Sadowa knižka 1851)
A potom nimale hač do połnocy tele aparaty rjedźachmy, ze zelenej barbu mazachmy a cyły gumij maski z talkumom rybowachmy, zo so jenož tak kurješe wokoło nas. (Ben Budar)
Da smy kimjelčku měli, smy ju pon rybowali a přez křidu sali (Rozhlad 1997)
Hinak tehdy a hinak, hdźež dźěše wo KAP \x96 rybowanja a wotewrjene zwady běchu wšědny zjaw w tej našej Sorabiji! (Krawc)
Klinku dźerži w dłóni, rybuje ju, njemyslo na to, zo je to klinka. (Krawc)
Tuž wón w haju z róžkomaj do ćeńkich štomikow bodźe a wo nje rybuje, doniž wone čiste njejsu. (Šěca)
Snano je Suchi runje tón, kiž na druhim boku běrnjaceho rynčka steji a sej swoje wjeselo nad tymle trikom do rukow rybuje. (Wornar)
Hdyž Margot Fletscher swój kolesowy són soni, rybuje so při jězdźenju na sedle, doniž z orgazmom njewotući. (Wobraz ze skibami 2001)
Na tamnej stronje dyrbimy pak swětej wotewrjeni wostać, dokelž jenož přez rybowanje z nowym abo cuzym móže so serbska kultura wuwiwać. (Rozhlad 1995)
Zo pobra- chuje jej rybowanje ze žiwjenjom, zo nima wokomiknje prawy poměr k pi- sanju, zo chorosć ju haći. (Rozhlad 1994)
Tohodla jej k pjećasydomdźesaći- nam w měrcu přejemy strowotu, fanta- ziju, ideje a wjace rybowanja ze žiwje- njom zo by jeje nutřkowny pisanski ćěr zaso wotućił. (Rozhlad 1994)


Přełožki[wobdźěłać]