skonkretizować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

skonkretizować

skonkretizować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. skonkretizuju skonkretizujemoj skonkretizujemy
2. skonkretizuješ skonkretizujetej (-taj) skonkretizujeće
3. skonkretizuje skonkretizujetej (-taj) skonkretizuja (skonkretizuju)


aspekt p
transgresiw skonkretizujo, skonkretizujcy, skonkretizowawši
prezensowy particip skonkretizowacy
preteritowy particip skonkretizowany
ł-forma skonkretizował, skonkretizowała, skonkretizowało,
dual: skonkretizowałoj, plural: skonkretizowali (skonkretizowałe)
werbalny substantiw skonkretizowanjepreteritum
wosoba singular dual plural
1. skonkretizowach skonkretizowachmoj skonkretizowachmy
2. skonkretizowa skonkretizowaštej skonkretizowašće
3. skonkretizowa skonkretizowaštej skonkretizowachuimperatiw
wosoba singular dual plural
1. --- skonkretizujmoj skonkretizujmy
2. skonkretizuj skonkretizujtej (-taj) skonkretizujće
3. skonkretizuj, njech skonkretizuje skonkretizujtej (-taj) njech skonkretizuja (skonkretizuju)Ortografija

Dźělenje słowow: skon-kre-ti-zo-wać

Wurjekowanje

IPA: skɔnkʀetizou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne skonkretizowaše je 0x dokładźene, skonkretizowa (móže tež něšto druhe być) 1x.

Přikłady:

[1] Pozdźišo móžemy snano žohnowanje skonkretizować, ale najprjedy jónu dopokaž, zo njejsy někajki tuni Jakub z hermanka. (Brězan)
Bjezwobraznje prajene to rěka, zo ma so w prěnim padźe tale woprawdźitosć, kotraž je w swojej jednorosći nimale abstraktna, skonkretizować; w druhim padźe pak je nadawk móhłrjec runje nawopačny: Z triwialneje woprawdźitosće, kotraž je přerosćena z připadom kaž loni w Hornim Hajnku morchwišćo z dźiwimi jahłami, dyrbi so wubělić wěrna woprawdźitosć. (Brězan)
Wón swoje prašenje skonkretizowa Čehodla so ty poprawom bojiš, >>serbskosć<< swojeje maćizny wučerpać? (Brězan)
Lorenc njestwori nowu twórbu, wón z originala wučita móžnosće skonkretizowanja tematiki, detailniše charakterizowanje hłowneje wosoby a stajenje naležnosće do hinašeho swětławobłuka, štož wuži. (Rozhlad 1993)
Při tym skonkretizowa so ideja wutworjenja europskeje agentury ludowych skupin, štož so prezidijej FUEN doporuči. (Rozhlad 1999)
Wšitcy namjetam přihłosowachu, je skonkretizowachu, a posledni so potom wosebje horliwje štworć lětstotka dołho za tute zhromadne ekumeniske skutkowanje zasadźowaše, kotrež hač do dźensnišeho traje. (Rozhlad 1996)
Namjet, spočatk noweho lěta zjawnu rozmołwu wo zrozumjenju a nałožowanju zapřijeća "kultura w Serbach" přewjesć, so wot přitomnych w diskusiji skonkretizowa. (Rozhlad 1991)
Serbska rěč: Za załoženjom sek cije a jeje skonkretizowanym mjenom - sekcija Serbska rěč - je so stajił mały program a tutón tuta sekcija tež realizuje. (Rozhlad 1995)
Nimo powšitkowneho česćenja prjedawšeho předsydy Domowiny dźěše wosebje wo to, stawizniski wobraz wo změnje we wjednistwje Domowiny kónc lěta 1950 rozšěrić a skonkretizować. (Rozhlad 1995)
W pěsnjach, w kotrychž njemjenowany pólski knježer wustupuje, zaklinči, kaž to Józef Magnuszewski pisa, "wothłós dawnych historiskich podawkow, kotrež njehodźa so na zakładźe teksta hižo skonkretizować" (Rozhlad 2000)


Přełožki[wobdźěłać]