wariěrować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

wariěrować

wariěrować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. wariěruju wariěrujemoj wariěrujemy
2. wariěruješ wariěrujetej (-taj) wariěrujeće
3. wariěruje wariěrujetej wariěruja (wariěruju)
aspekt ip
transgresiw wariěrujo, wariěrujcy, wariěrowawši
prezensowy particip wariěrowacy
preteritowy particip wariěrowany
ł-forma wariěrował, wariěrowała, wariěrowało,
dual: wariěrowałoj, plural: wariěrowali (wariěrowałe)
werbalny substantiw wariěrowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. wariěrowach wariěrowachmoj wariěrowachmy
2. wariěrowaše wariěrowaštej wariěrowašće
3. wariěrowaše wariěrowaštej wariěrowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. wariěrujmoj wariěrujmy
2. wariěruj wariěrujtej (-taj) wariěrujće
3. wariěruj, njech wariěruje wariěrujtej (-taj) njech wariěruja (wariěruju)

Ortografija

Dźělenje słowow: wa-ri-ě-ro-wać

Wurjekowanje

IPA: u̯aʀi'iʀɔu̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne wariěrowaše je 0x dokładźene, wariěrowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Synonymy:

[1] trochu změnić; trochu měnić; trochu přeměnić; trochu přeměnjeć; trochu přeměnjować

Přikłady:

[1] Wjeselištaj so, hdyž pod woknom stwy swětłe dypki wuhladaštaj, znamjenja milion króć wariěrowaneho žiwjenskeho wuměłstwa. (Koch)
Snano da so tutón wjelewopřijacy wječork ke konkretnym składnosćam wariěrować, tematisce přiwótřić. (Rozhlad 1993)
Tam wón je skutkownje do hudźby staja, wone napjeće mjez tradiciju a nowym, hdyž rjany Slepanski ludowy spěw spočatny a centralny motiw wariěruje wot jednoreho wuměłstwoweho wuprajenja hač do nowočasneho sinfoniskeho wuraza. (Rozhlad 1993)
Chcu tež naspomnić, zo namakamy mjez Krawcowymi chórowymi sadźbami někotre wariěrowane štučkowe spěwy, ale tež překomponowane štučkowe spěwy. (Rozhlad 1999)
Rěka to, přez mimiku, gestiku, wariěrowanje hłosa na jednej a barbjenje a zwobraznjowanje přez hudźbu na druhej stronje nowe wuměłske wuprajenje docpěć. (Rozhlad 1999)
Fonetika je při tym jara wažna - dźiw rěčow zaso kaž dźěćo do huby wzać, ze złóžkami wariěrować. (Rozhlad 1999)
Ze swojim programatiskim zapoloženjom - Andante Animato, hižo w zahajacym mono-logu solowych husli - Jana Herajnov\ - zwuraznjenym, wužada sej jednosadowa twórba ze swojim diferencowanym wariěrowanjom hłowneje temy a jeje wjedźenjom přez wšelake, tež kontrerne emocionalne płoniny, wot interpreta filigrano-we dźěło, hladajo tež na do twórby zapołoženu dynamiku. (Rozhlad 1999)
Wospjetuje-li so w žórle spěwa jedyn sadowy čłonk, tak jewi so w Krawcowe melodiji město posłowneho wospjetowanja warianta: "- prěni dźěl ma połkónc, druhi pak dokónc (ABB - ABB') '- prěni dźěl kónči na kwintu (kaž melodija w žórle), druhi pak na zakładny zynk "- město posłowneho wospjetowanja so jewi sekwenca (AAB - AA' '- Krawc přestaja wospjetowane sadowe čłonki (AABA - ABABA) - wospjetuje melodiju posłownje, ale w hinašej sadźbje - we wospjetowanju melodiju wariěruje Krawc wospjetuje sadowe čłonki, hačrunjež so w žórle jenož jónu jewja, a wariěruje: - sadowy čłonk wospjetuje so posłownje, z čimž docpěje so rozšěrjenje spěwa bjez změnow (AB - AABB) "- sadowy čłonk jewi so we wospjetowanju jako sekwenca abo warianta (AB -AA' 'W tójšto spěwach Krawc sadowe čłonki přidatnje sam zasadźi a nowy motiw tak "wobdźěła, zo by so derje do spěwneje formy hodźał (AC 4+ - AA' 4+ (Rozhlad 1999)
Dalša móžnosć, wobjim powjetšić, je, zo dźělny motiw jednoho ß čłonka wariěruje (AA' abab' 4+ - AA' abab 6+ abo "rozćehnje (AB 4+ - ABA' 4+ (Rozhlad 1999)
Postojna a swobodna noha (Stand- und Spielbein) stej so wariěrowałoj. (Rozhlad 1998)
Prěnja linka podawa moto basnje, dalše je wariěruja. (Ćišinski)
Při kritiskim wobchadźe z přisłowami móžemy zwěsćić zo prěnjotna formulacija wariěruje. (Rozhlad 1995)
Druhi cyłk wěnowany leksikografiskemu postupo- wanju, třeći wariěrowanju w rěći. (Rozhlad 1994)
Ale měješe tola hišće dosć móžnosćow swójskeho wariěrowanja. (Rozhlad 2000)
Na přikładźe pjeć sydlišćow - města Lubnjowa, wsow Lědy, Lipje, Bobolce a Lubń -sćěhuje awtorka, hač do kotreho časa je so drasta jako wšědna a swjedźenska nosyła, kak je jeje forma w jednotliwych wsach wariěrowała a kak bu wona skónčnje w 90tych lětach 20. (Rozhlad 2000)
Z tym, zo so w tajkich padach wobaj wurazaj mjenujetej, dawa słownik móžnosć stilistiskeho wariěrowanja. (Rozhlad 1990)
Wón je jón najskerje wot nana a wujow zdźědźił, sej jón dale pěstował w ródnej wjesce, w Hórkach, na ludowu bajkarku Hanu Chěžcynu słuchajo, snano njewědomnje wot njeje sej wotposkał, kak so powědane powědki raz za razom wariěrować hodźa. (Rozhlad 1990)
A tola wostaja Kocor w swojim stilu - w harmoniji, ale wosebje w melodiji ze swojimi za Kocora typiskimi, často wužiwanymi a wariěrowanymi triolowymi figurami. (Rozhlad 1997)
Mjeztym pak zo Schö wotpowědnje swojej ideji wo wuwiwacej wariaciji, tematiski materia njepřestajnje wariěruje a w přewjedźenju rozkwěkuje, spóznajemy pola Mětška tendency wobstajnosće. (Rozhlad 1997)
Motiwacija za wužywanje serbšćiny Motiwacija za serbske powědanje wariěrujo. (Rozhlad 1997)


Přełožki[wobdźěłać]

vary

]] [[:en:vary

(en)]]