widlować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

widlować

widlować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. widluju widlujemoj widlujemy
2. widluješ widlujetej (-taj) widlujeće
3. widluje widlujetej widluja (widluju)
aspekt ip
transgresiw widlujo, widlujcy, widlowawši
prezensowy particip widlowacy
preteritowy particip widlowany
ł-forma widlował, widlowała, widlowało,
dual: widlowałoj, plural: widlowali (widlowałe)
werbalny substantiw widlowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. widlowach widlowachmoj widlowachmy
2. widlowaše widlowaštej widlowašće
3. widlowaše widlowaštej widlowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. widlujmoj widlujmy
2. widluj widlujtej (-taj) widlujće
3. widluj, njech widluje widlujtej (-taj) njech widluja (widluju)

Ortografija

Dźělenje słowow: wi-dlo-wać

Wurjekowanje

IPA: u̯idlou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne widlowaše je 0x dokładźene, widlowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Přikłady:

[1] Tu přileća, kaž tołsta mróčel, črjóda łastońčkow a wone počachu ze swojimi křidleškami pjerchotać a tak zrudnje widlować, kaž by při chowanju: "Wón je wumrjeł, wón je wumrjeł, wón je wumrjeł! (Katolski Posoł 1914)
A z njeho łastowička widlowata do Serbow powěsć bjerje połna chwata. (Ćišinski)
Tam na ponošku rjaduja so jedna k druhej znjenazdala, a wjesele sej widluja a hospodu sej pěknu chwala. (Ćišinski)
A widluje po cyłym dworje a widli widli dó jstwy rěči a ke komoram kuka horje a z hłosom nimale kaž škrěči (Ćišinski)
Ta łastojčka k nam je so wróćiła zas, hródź widlujo wita a swjeći swój kwas. (Ćišinski)
S rědka ß sta, so by sa běły dźeń, hdyž łastojcžki widlujo hraja, tu starcžu schtó wohladnycź móhł. (Radyserb)
Na třěše ł a s t o j č k i widlowachu, a na płoće sedźeše č e r w j e n a w o p u š k a kiž potulejo so mje z přećelnym šćebotanjom witaše. (Šěca)
Ludźo, čehodla my njewidźimy, zo je holčka w běłej bluzce, w minisukničce a na minikole při Hornim haće zastała, zo je połožiła swoje minikoło na brjóh Hornjeho hata, zo sčahny sej minisukničku tak wysoko, kaž to dźe, wuzu so sandale, zo wza sej Goethu z wysokošulskeje toboły, zo tunka noze do ćopłeje wody, zo lětaja nad njej widlujo łastojčki a zo zwoni wokoło njeje krejčerwjeny mak? (Wornar)
Z holčku lětachu widlujo łastojčki a spěwaše krejčerwjeny mak. (Wornar)
Njesłyšeše spěwanje škowrončkow na polu, ani wjesołe widlowanje łastojčkow na dworje, ani cunje brunčenje swojich pčołow. (Iselt)
Tu přileća, kaž tołsta mróčel, črjóda łastojčkow a wone počachu ze swojimi křidleškami pjerchotać a tak zrudnje widlować, kaž by při chowanju ,,Wón je wumrěł, wón "je wumrěł, wón je wumrěł! (Radlubin)


Přełožki[wobdźěłać]

twitter

]] [[:en:twitter

(en)]]