wopłokować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

wopłokować

wopłokować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. wopłokuju wopłokujemoj wopłokujemy
2. wopłokuješ wopłokujetej (-taj) wopłokujeće
3. wopłokuje wopłokujetej wopłokuja (wopłokuju)
aspekt ip
transgresiw wopłokujo, wopłokujcy, wopłokowawši
prezensowy particip wopłokowacy
preteritowy particip wopłokowany
ł-forma wopłokował, wopłokowała, wopłokowało,
dual: wopłokowałoj, plural: wopłokowali (wopłokowałe)
werbalny substantiw wopłokowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. wopłokowach wopłokowachmoj wopłokowachmy
2. wopłokowaše wopłokowaštej wopłokowašće
3. wopłokowaše wopłokowaštej wopłokowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. wopłokujmoj wopłokujmy
2. wopłokuj wopłokujtej (-taj) wopłokujće
3. wopłokuj, njech wopłokuje wopłokujtej (-taj) njech wopłokuja (wopłokuju)

Ortografija

Dźělenje słowow: wo-pło-ko-wać

Wurjekowanje

IPA: u̯opu̯okou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne wopłokowaše je 11x dokładźene, wopłokowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Synonymy:

[1] wopłokać; wotpłokać; wotpłokować; wopłoknyć; zwopłokować

Přikłady:

[1] Z hospozow tu ani jedneje njebě mějachu po wobjedźe wopłokować a hižo zaso kofej hotować starše žony, kotrez běchu na kermušu přijěłe, pomhachu jim tróšku. (Brězan)
Dźiw, zo z wulkeho wopłokowanskeho blida nadoba hišće njepadaše, telko trjebanych wěcow w nim běše. (Brězan)
Hdyž Christa nazajtra rano do bydlenja přińdźe, steješe knjeni Pahlmanka z cyłej swojej wahu w kuchni a wopłokowaše. (Brězan)
Zhromadnje wopłokowaštaj. (Brězan)
Jeho dźowka wšak so mało wo to tigrowske smorčenje staraše, wopłokowaše w kuchni a wjeseleše so nětko tola na reje. (Brězan)
Po wobjedźe žonje wopłokowaštej, a bur steješe při klumpje před domom a přemyslowaše, hač by dyrbjał hić kruwy překolikować abo je radšo domoj zahnać, dokelž so njebjo za Kaponicu chětro ćěmnješe. (Brězan)
Hólcy pomhachu nanej a rjedźachu puće, holcy maćeri wopłokowachu. (Brězan)
Chutnje, nimale čornje hladaše Syman, kak wona bowy pod klumpu na dworje wopłokowaše. (Brězan)
Hana Domanic wopłokowaše w kuchni mlokowe sudobjo. (Brězan)
Wona , třiadwaceći lět stara, ze zasakłej energiju studowała, jako najlěpša swojeje rjadownje w přirodowědnych fachach maturu złožiła, nětkole chileše so nad wopłokowanjom, posłušna dźowka. (Brězan)
Ja wopłokuju sej šiju zaso z wódku a činju ći fix muža za twojeho Alfonsa. (Brězan)
Wona wožeše swačinu na pola, dyrbješe kuchinskej wopłokować pomhać a so starać, zo mějachu ćelata a jałojcy na pastwje přeco dosć wody. (Brězan)
Znowa dźě přihotuje so Reissenberg na swoje wašnje na kejžorski wopyt, a to z tym, zo wón -- za pad, zo by kejžor za čas swojeho pobyta na Reissenbergec hrodźe jónu něhdźe hić dyrbjał, hdźež tež kejžorojo bjez adjutanta chodźa -- moderny, nic jenož na čisto wopłokowacy, ale tež wosobnu wón šěrjacy WC zatwarić da. (Brězan)
Fabrika produkowaše barbow dosć za wšěch a we wodźe rěčkow a jeničkeje rěki wopłokowaše barby, zo bychu čiste a błyšćate byli. (Brězan)
Žony zrumowachu blida a wopłokowachu w kuchni, mužojo chcychu sej nohi přeteptać, kusk měra drje by nětkole nanej derje ciniło. (Brězan)
Rohaty korb na chribjeće, ćahaše wón ze wsy do wsy, z domu do domu -- wopłokowanske lapy, hadrješća, knefliki, niće a cworn. (Brězan)
Wječor by dyrbjał wopłokować nadobu, warić za přichodny dźeń a zrumować bydlenje. (Rozhlad 1992)
Awtor wobtwjerdźa, zo je so přez přewrót z jeho wopłokowanskim efektom pola našich ratarjow prašenje wunuriło, što wot nich a jich prócy w přichodźe wostanje. (Rozhlad 1992)
Što je njedźelska poliwka bjez njeje praju wopłokowanska woda! (Młynkowa)
A spaše, a hospoza spěwaše a tepješe a warješe z najrjeńšimi wónjemi a wopłokowaše, zo sudobja jenož tak bubnowachu. (Młynkowa)
Wrjeskaše ze sudobjemi we wopłokowanskej wodźe, a by-li to myš widźeć móhła, to by widźała, kak hospoza z pjasću hrozy. (Młynkowa)


Přełožki[wobdźěłać]

wash (crockery), rinse

]] [[:en:wash (crockery), rinse

(en)]]