wothłosować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

wothłosować

wothłosować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. wothłosuju wothłosujemoj wothłosujemy
2. wothłosuješ wothłosujetej (-taj) wothłosujeće
3. wothłosuje wothłosujetej (-taj) wothłosuja (wothłosuju)


aspekt p/ip
transgresiw wothłosujo, wothłosujcy, wothłosowawši
prezensowy particip wothłosowacy
preteritowy particip wothłosowany
ł-forma wothłosował, wothłosowała, wothłosowało,
dual: wothłosowałoj, plural: wothłosowali (wothłosowałe)
werbalny substantiw wothłosowanjepreteritum
wosoba singular dual plural
1. wothłosowach wothłosowachmoj wothłosowachmy
2. wothłosowa(še) wothłosowaštej wothłosowašće
3. wothłosowa(še) wothłosowaštej wothłosowachuimperatiw
wosoba singular dual plural
1. --- wothłosujmoj wothłosujmy
2. wothłosuj wothłosujtej (-taj) wothłosujće
3. wothłosuj, njech wothłosuje wothłosujtej (-taj) njech wothłosuja (wothłosuju)Ortografija

Dźělenje słowow: wot-hło-so-wać

Wurjekowanje

IPA: u̯ɔtu̯ɔsou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne wothłosowaše je 9x dokładźene, wothłosowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Synonymy:

[1] hłosować

Přikłady:

[1] Z wječora pak schadźowachu so susodźa k Šimanecom, a kóždy měješe wšelake swójbne a hospodarske naležnosće sobu, a cyły Šimanec dom wothłosowaše z lutym strowjenjom: "Strowa sy, Marija! (Katolski Posoł 1915)
Cyła hasa wothłosowaše z bolostnymi křikami a ze stysknymi žałosćemi. (Katolski Posoł 1915)
Tysacore próstwy wothłosowachu so w klóštrskej komorcy, a ze wšěch stronow lětachu jandźelojo, kotřiž tyšne zdychowanja nošachu. (Katolski Posoł 1915)
Swět, tak so zdaše, budźe z wulkim pohórškom wothłosować. (Katolski Posoł 1915)
Cyle demokratisce bu na kóncu tajnje wothłosowane, při čimž so wukopa, zo běchu jenož třo přećiwo peticiji. (Rozhlad 1998)
Wotewrjenje diskutowachu, wěcownje na kontrerne hłosy reagowachu, tajnje wothłosować a płaćiwe wobzamknjenje bjez dlijenja realizować. (Rozhlad 1998)
Senat je drie so ze 46 přećiwo 5 hłosami za Wilsona wuprajił; ale 39 zapósłancow sobu njewothłosowaše, tak zo Wilsonowa cyła wjetčina 2 hłosaj. (Katolski Posoł 1917)
Ministerium chcyše toho wothłosowanja dla wotstupić. (Katolski Posoł 1917)
Po jich rěčach chcedźa Elsascy k Francózskej, a francózski ministerpresident Ribot měnješe w francózskim sejmje, zo dyrbjeli ludźo wothłosować, hač chcedźa k Francózskej abo při Němskej wostać. (Katolski Posoł 1917)
Tón njebě so w prawym času domasał, dokelž so z chwatkom wothłosowaše a klepaše. (Katolski Posoł 1917)
Po rozmołwje wo tutej naležnosći da knjez předsyda wothłosować. (Katolski Posoł 1917)
Krajiny na Balkanje, za kotrymiž wšelacy žadaja, wostanu samostatne, doniž njejsu jich wobydlerjo wothłosowali. (Katolski Posoł 1917)
Italske provincy Awstriskeje dóstanu samostatnosć hač k ludowomu wothłosowanju. (Katolski Posoł 1917)
Elsas-Lothringscy wothłosuja swobodnje, hdźe chcedźa słušeć. (Katolski Posoł 1917)
Z wuchodom słónca zynčeše wot połnocy błuke howrjenjo, jako šumot zdalenoho njewjedra, a zasy wothłosowaše so wuće, podobne wuću hłódnych wjelkow. (Katolski Posoł 1913)
Senat pak při swojim wothłosowanju na stojnišćo ministerija njestupi. (Katolski Posoł 1913)
Při sćěhowacym wothłosowanju bu namjet tež nimale jenohłósnje přijaty. (Katolski Posoł 1913)
Štóž ma ze swojej wólbnej papjerku, ze swojim wothłosowanjom sobu rozsudźeć, kajcy ludźo do parlamenta, sejma přińdu, ma z tym před Bohom wulke zamołwjenjo. (Katolski Posoł 1913)
A tajki woler něhdy před wěčnym sudnikom derje njewobstoji, jeli chcył ze swojim wothłosowanjom něčomu druhomu słužić, hač sprawnosći a powšitkownomu lěpšomn. (Katolski Posoł 1913)
Hdyž ma so w pólskich wěcach w sejmje wothłosować, wostawa połojca centrumskich zapósłancow wonka. (Katolski Posoł 1913)
To je wuběrna wothłosowa baseń, w kotrejž wobdźěła awtor na wosebite wašnje mjezynarodnje znatu bajku wo Popjelawce. (Ćišinski)


Přełožki[wobdźěłać]

take a vote

]] [[:en:take a vote

(en)]]