wotpowědować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

wotpowědować

wotpowědować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. wotpowěduju wotpowědujemoj wotpowědujemy
2. wotpowěduješ wotpowědujetej (-taj) wotpowědujeće
3. wotpowěduje wotpowědujetej wotpowěduja (wotpowěduju)
aspekt ip
transgresiw wotpowědujo, wotpowědujcy, wotpowědowawši
prezensowy particip wotpowědowacy
preteritowy particip wotpowědowany
ł-forma wotpowědował, wotpowědowała, wotpowědowało,
dual: wotpowědowałoj, plural: wotpowědowali (wotpowědowałe)
werbalny substantiw wotpowědowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. wotpowědowach wotpowědowachmoj wotpowědowachmy
2. wotpowědowaše wotpowědowaštej wotpowědowašće
3. wotpowědowaše wotpowědowaštej wotpowědowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. wotpowědujmoj wotpowědujmy
2. wotpowěduj wotpowědujtej (-taj) wotpowědujće
3. wotpowěduj, njech wotpowěduje wotpowědujtej (-taj) njech wotpowěduja (wotpowěduju)

Ortografija

Dźělenje słowow: wot-po-wě-do-wać

Wurjekowanje

IPA: u̯ɔtpou̯ʲɪdou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne wotpowědowaše je 77x dokładźene, wotpowědowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Synonymy:

[1] spjelnić; dopjelnić

Přikłady:

[1] Jeho pohłubšeny zajim na fabulowym basnistwje runje w lětach wokoło 1848 wotpowědowaše emancipaciskim hibanjam w dobje serbskeho narodneho wozrodźenja. (Zejler)
Rukopisny tekst wotpowěduje tomu w knižnym wudaću Zejlerja 303 tekstowa warianta -- Muka, IV. (Zejler)
W přirunanju z tutym falujetej štučce, kiž byštej po teksće wotpowědowałoj 5. (Zejler)
štučka jewi so tekst, kiž wotpowěduje po wobsahu 2. (Zejler)
štučka wotpowěduje tekstej 4. (Zejler)
štučce wotpowěduje 6. (Zejler)
Na to slěduje štučka, kotraž po teksće wotpowěduje 5. (Zejler)
štučce prědku wozjewjeneho teksta wotpowěduja tři štučki, kiž maja samsny abo podobny tekst: Ju, ju, ju, jutře, budźa panyć moje róze. (Zejler)
Nam dotal přistupne rukopisne žórło je zapis basnje w štyrjoch štučkach, kotrejež prěnjej štučce wotpowědujetej 3. (Zejler)
Slěd štučkow je rozdźělny wot slěda prědku wozjewjeneho teksta: Štučki 2, 3 a 4 rukopisa wotpowěduja 4. (Zejler)
Jako dalšu, nječisłowanu, štučku namakamy w tutym rukopisnym žórle, štož w prědku wozjewjenym teksće wotpowěduje 3. (Zejler)
štučka woznamjenjeny tekst wotpowěduje prědku wozjewjenej 2. (Zejler)
Wersiji dalšeju, nječisłowaneju štučkow wotpowědujetej po wobsahu poslednjej (5. (Zejler)
Dalša štučka wotpowěduje prědku wozjewjenej poslednjej štučce (7. (Zejler)
Sydmej štučce prědku wozjewjeneho teksta wotpowěduje pola Muki 8. (Zejler)
Jeho basnistwo wotpowědowaše nimo toho w dalokej měrje tomu, štož so w 20. (Zejler)
Tomu wotpowědujo stajimy nadpisma tam, hdźež mamy k njemu awtentiske žórło. (Zejler)
štucce wotpowěduja štyri wersy: [14] Fijom, fi, fi! (Zejler)
Jurij wotpowěduje Hance lestnje lubosć: Daj sej pokoj -- atd. (Zejler)
Třeća štučka wotpowěduje wobsahowje pršdku wozjewjenej i3. (Zejler)
Historiskej wěrnosći wotpowěduje, zo ie Wjacław za čas swojeho knjejstwa mjez Prahu a swojemu knjejstwu přisłušacym, tež pola Zejlerja so jewjacym, wobsydstwom w Němskej pucował. (Zejler)


Přełožki[wobdźěłać]

correspond

]] [[:en:correspond

(en)]]