wotwisować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

wotwisować

wotwisować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. wotwisuju wotwisujemoj wotwisujemy
2. wotwisuješ wotwisujetej (-taj) wotwisujeće
3. wotwisuje wotwisujetej wotwisuja (wotwisuju)
aspekt ip
transgresiw wotwisujo, wotwisujcy, wotwisowawši
prezensowy particip wotwisowacy
preteritowy particip wotwisowany
ł-forma wotwisował, wotwisowała, wotwisowało,
dual: wotwisowałoj, plural: wotwisowali (wotwisowałe)
werbalny substantiw wotwisowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. wotwisowach wotwisowachmoj wotwisowachmy
2. wotwisowaše wotwisowaštej wotwisowašće
3. wotwisowaše wotwisowaštej wotwisowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. wotwisujmoj wotwisujmy
2. wotwisuj wotwisujtej (-taj) wotwisujće
3. wotwisuj, njech wotwisuje wotwisujtej (-taj) njech wotwisuja (wotwisuju)

Ortografija

Dźělenje słowow: wot-wi-so-wać

Wurjekowanje

IPA: u̯ɔtu̯isou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne wotwisowaše je 25x dokładźene, wotwisowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Synonymy:

[1] wotwisny być

Přikłady:

[1] Wot toho móže pak wotwisować, kak cyła wójna wuńdźe. (Katolski Posoł 1915)
Wot čłowjeka wotwisuje, chce-li dobry abo zły być. (Katolski Posoł 1915)
To wotwisuje wot toho, kak potrěbne su gmejny, a potom smě kraj jenož połojcu trěbnych pjenjez na to wupožčić, tola tež po procentach, zo kraj při tym nješkoduje. (Katolski Posoł 1915)
Mjez tym ma so hišće raz z interessentami a gmejnami jednać, a wot jich zwólniwosće k zapłaćenju trěbnych ležownosćow wotwisuje, hač k twarej hižo lětdźesatki wočakowaneje čarje z cyła dóńdźe. (Katolski Posoł 1915)
Kak daloko budźa wyšnosće tele mocy wutrjebać dyrbjeć, wotwisuje wosebje wot zadźerženja ludźi. (Katolski Posoł 1915)
Hnydom pak so tež na to spomina, zo hódnosć wotwisuje wot prawoho časa, hdy so hałžki wotrězuja a lisćo dźernje. (Katolski Posoł 1915)
Přichod wotwisuje wot toho, hač, kak a hdy knježerstwo swoje přilubjenja wuwjedźe. (Katolski Posoł 1915)
Tute postajomne płaćizny butry wotwisuja wězo tak wot přiwožowanja z druhich krajow, zo móže wotpohlad postajenja najwyššeje płaćizny jeno być, zo by so wšitka samowólnosć na butrowych wikach wuzamkła. (Katolski Posoł 1915)
Budyske tachantstwo potajkim njeje cyle, ale jenož poł tachantstwa, dokelž we wěstym wotpohladanju přeco wot Mišnja wotwisuje. (Zejler)
W dalokej měrje njebudźe to jenož wot jich kreatiwnosće wotwisować, ale runje tak wot wole politikarjow, kulturnu krajinu w našim regionje a z tym tohorunja serbsku kulturu dale bjez wulkich změnow strukturow spěchować chcyć. (Rozhlad 1998)
W tutym zmysle chcu pokazać, kotre diskursy wo serbskej rěči běchu w měnjacych so generacijach w Miłorazu dominantne, wot kotreho konteksta hódnoćenja wotwisowachu a kotra wšelakora praksa z tutymi hódnoćenjemi hač do dźensnišeho zwisuje. (Rozhlad 1998)
Něhdy je jedyn čłowjek prajił - a dołho su jeho w Serbach citowali -, zo přichod Serbow wot nich samych wotwisuje. (Rozhlad 1998)
Sussex zwuraznja, zo wotwisuje wotmołwa na prašenje wo statusu serbšćiny wot toho, kotre z móžnych sociolinguistiskich kriterijow so najbóle akcentuja. (Rozhlad 1998)
Wot hódnoćenja tohole 'formalnoestetiskeho aspekta wšak w dalšim wotwisuje, hač so "Ćišinski bjeze łamka zarjaduje do rjada ,,narodnych prócowarjow, 'abo hač zrozumi so wón jako załožićel estetisce swojorazneje serbskeje literatury. (Rozhlad 1998)
Hač so serbska rěč wot jedneje generacije druhej dale dawa wotwisuje mjenje wot toho, hač staj wobaj mandźelskaj maćernorěčnje Serbaj, čim bóle pak wot hódnoty, kotruž staršej serbskej rěči w rozsudźacym diskursu přicpěwataj. (Rozhlad 1998)
Do kotreje měry so w tajkich swójbach serbska rěč traděruje, wotwisuje wot mnohich faktorow. (Rozhlad 1998)
Nimo toho trjebaja Serbja němčinu, dokelž jich hospodarske žiwjenje wot Němcow wotwisuje: ,,Wy byšće hospodarsce podleželi, "njebyšćeli němskeje rěče mócni byli. (Rozhlad 1998)
Hač so jim to poradźi, budźe wot skónčnoho wuchoda cyłeje wójny wotwisować. (Katolski Posoł 1917)
Michaelisa wotwisować. (Katolski Posoł 1917)
Kóždy zapisuj tak, kaž by wot joho zapiska samoho dobyćo wótcnoho kraja wotwisowało! (Katolski Posoł 1917)
Bjez dźiwa, zo jendźelske nowiny praja, zo budźa w lěće 1918 tež pólne wojowanja wot toho wotwisować, kelko změje ententa łódźi. (Katolski Posoł 1917)


Přełožki[wobdźěłać]

depend [on]

]] [[:en:depend [on]

(en)]]