wufilować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

wufilować

wufilować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. wufiluju wufilujemoj wufilujemy
2. wufiluješ wufilujetej (-taj) wufilujeće
3. wufiluje wufilujetej (-taj) wufiluja (wufiluju)


aspekt p/ip
transgresiw wufilujo, wufilujcy, wufilowawši
prezensowy particip wufilowacy
preteritowy particip wufilowany
ł-forma wufilował, wufilowała, wufilowało,
dual: wufilowałoj, plural: wufilowali (wufilowałe)
werbalny substantiw wufilowanjepreteritum
wosoba singular dual plural
1. wufilowach wufilowachmoj wufilowachmy
2. wufilowa(še) wufilowaštej wufilowašće
3. wufilowa(še) wufilowaštej wufilowachuimperatiw
wosoba singular dual plural
1. --- wufilujmoj wufilujmy
2. wufiluj wufilujtej (-taj) wufilujće
3. wufiluj, njech wufiluje wufilujtej (-taj) njech wufiluja (wufiluju)Ortografija

Dźělenje słowow: wu-fi-lo-wać

Wurjekowanje

IPA: u̯ufilou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne wufilowaše je 0x dokładźene, wufilowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Přikłady:

[1] Dojědźech, zo móhł wo měrje swój mudry a wufilowany ekspozej na nowelu přepisać, na Mnišonc, hdźež so mi wulke njezboźo sta: Wołojnik, kotryž tehdy wužiwach, hłupy a njemetodiski, njechaše so na žadyn pad a wašnje krasneho ekspozeja dźeržeć -- za štyri dny wón stawiznu wo Jančowej po swojej woli napisa, kaž so mi zda, jeničce po swojej njemudrej, anarchiskej nachilnosći, bjez metody bać a powědać. (Brězan)
Bjez fałdy běži broda k šiji, ale tón karb -- štó je dólčk wufilował na karb? (Brězan)
W tutym času piše přisłušnik wehrmachty Brězan w Ruskej němskej sonety, pisa je jako zwučowanja w cuzoznatej rěči, z kotrejž něhdy Rilke k njemu rěčał, chce sej ju wufilować, cyle přiswojić. (Brězan)
Instrumentacija wšak dawno njeje tak wufilowana a skutkowna kaž pola Rossinija. (Rozhlad 1993)
Štož je tu potajkim wažne, je wufilowanje struktury pěsnje. (Rozhlad 1999)
Adam w delnjoserbskim jewišćowym žargonje a na wufilowane wašnje tym z filma znatym wosobamhrajerjam přiměrjene, zo běch ćim bóle překwapjeny, jako zhonich, zo njeje jim žadyn spisowaćel äbo staronazhonity ,,profi teksty pisał, ale woni sami. (Rozhlad 1998)
Tute sahaja wot sylnje subjektiwnje zbarbjenych wutworow "Swjedźeń serbskeje poezije 1987) hač k hrě preciznje wufilowanych "formow (wustajeńca ,,Formowanje metala 1988). (Rozhlad 1998)
Z kradu wufilowanym wustupom ,,pčołkow slědnego serbskego wula" su štapali do wšakich problemowych gnězdow" w Serbach. (Rozhlad 1996)
Njech wotpowěduje wukónc nanow- skej biografiji, literarno-estetiska zasłužba Młynkoweje tči skerje w psychologisce wufilowanym portreće "anti- rjeka, tak mjenowaneho "přerězka, w kotrymž chowa so přeco 'tež móžnosć wusahowanja. (Rozhlad 1994)
Zwěsćam, zo su porno mi w swojim času předpołoženemu naćiskej wufilowaniše, dokładniše. (Rozhlad 1994)
Snadź by awtorcepomhało, nic tak jara "na piłu tłóčić" a so (tež rytmiskemu) wufilowanju wobrazow kaž "Z namocu přirody nóc hrěši po krajinje" wěnować. (Rozhlad 2000)
derje přemysleny, dosć dokładnje přihotowany a přez někotre předchadźace wustupy wufilowany. (Rozhlad 2001)


Přełožki[wobdźěłać]