wumaznyć

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

wumaznyć

wumaznyć (hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. wumaznu wumaznjemoj wumaznjemy
2. wumaznješ wumaznjetej (-taj) wumaznjeće
3. wumaznje wumaznjetej (-taj) wumaznu


aspekt p
transgresiw wumaznjo, wumaznicy, wumaznywši
prezensowy particip wumaznjacy
preteritowy particip wumaznjeny
ł-forma wumaznył, wumaz(ny)ła, wumaz(ny)ło,
dual: wumaz(ny)łoj, plural: wumaz(ny)li (wumaz(ny)łe)
werbalny substantiw wumaznjenjepreteritum
wosoba singular dual plural
1. wumaznych wumaznychmoj wumaznychmy
2. wumazny wumaznyštej (-taj) wumaznyšće
3. wumazny wumaznyštej (-taj) wumaznychuimperatiw
wosoba singular dual plural
1. --- wumazńmoj wumazńmy
2. wumazń wumazńtej (-taj) wumazńće
3. wumazń, njech wumaznje wumazńtej (-taj) njech wumaznu
Ortografija

Dźělenje słowow: wu-ma-znyć

Semantika

Synonymy:

[1] wutrěć, wušmórnyć, wumazać, wumazować

Přikłady:

[1] A tola je jich mjeno z knihi žiwych narodow wumaznjene. (Katolski Posoł 1911)
Skała běše běła kaž kurjawa, kotraž mojej postawje rumnosć dawaše, kotraž pak so za mnu zamkny a moju chódbu wumazny. (Zalěski)
Tak wobleku dobyćerja běłe drasty a njewumaznu jeho mjeno z knihi žiwjenja a wuznaju jeho mjeno před swojim Wótcom a před jeho jandźelemi. (Nowy Zakoń 1966)


Přełožki[wobdźěłać]