wuplistować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

wuplistować

wuplistować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. wuplistuju wuplistujemoj wuplistujemy
2. wuplistuješ wuplistujetej (-taj) wuplistujeće
3. wuplistuje wuplistujetej (-taj) wuplistuja (wuplistuju)


aspekt p
transgresiw wuplistujo, wuplistujcy, wuplistowawši
prezensowy particip wuplistowacy
preteritowy particip wuplistowany
ł-forma wuplistował, wuplistowała, wuplistowało,
dual: wuplistowałoj, plural: wuplistowali (wuplistowałe)
werbalny substantiw wuplistowanjepreteritum
wosoba singular dual plural
1. wuplistowach wuplistowachmoj wuplistowachmy
2. wuplistowa wuplistowaštej wuplistowašće
3. wuplistowa wuplistowaštej wuplistowachuimperatiw
wosoba singular dual plural
1. --- wuplistujmoj wuplistujmy
2. wuplistuj wuplistujtej (-taj) wuplistujće
3. wuplistuj, njech wuplistuje wuplistujtej (-taj) njech wuplistuja (wuplistuju)Ortografija

Dźělenje słowow: wu-pli-sto-wać

Wurjekowanje

IPA: u̯uplistou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne wuplistowaše je 0x dokładźene, wuplistowa (móže tež něšto druhe być) 1x.

Synonymy:

[1] plistować; fawcować; wufawcować; klesnyć; plizać; jednu klesnyć; jednu wottyknyć; jednu wotłožić

Přikłady:

[1] Potom jim pjanych swini nadawa a toho a tamneho, kiž sej we wopojenosći njeskedźbne słowo zwaži, wuplistowa. (Kubašec)
Hdyž so wón kontrolowacemu - potajkim nic lěkarjej - chory njezdaše, bu wuplistowany a jako lěnik wróćo wukopany. (Kubašec)
Tuž rozumimy, kak je čłowjekej było, kiž je so dny dołho z chorosću ćahał, rano lědy na apelnišću stejo wutrał, cyły dźeń pod knutu dźěłał, před zlě wuwołanym rewěrom so bojał, skónčnje so na přizjewjenje zmužił, hišće so za lěnjosć wuplistować a skopać dał a naposledk so tola na słomjak ćisnyć směł, a to hišće po dobrym słowje sobujateho. (Kubašec)


Přełožki[wobdźěłać]