zatrašować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

zatrašować

zatrašować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. zatrašuju zatrašujemoj zatrašujemy
2. zatrašuješ zatrašujetej (-taj) zatrašujeće
3. zatrašuje zatrašujetej zatrašuja (zatrašuju)
aspekt ip
transgresiw zatrašujo, zatrašujcy, zatrašowawši
prezensowy particip zatrašowacy
preteritowy particip zatrašowany
ł-forma zatrašował, zatrašowała, zatrašowało,
dual: zatrašowałoj, plural: zatrašowali (zatrašowałe)
werbalny substantiw zatrašowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. zatrašowach zatrašowachmoj zatrašowachmy
2. zatrašowaše zatrašowaštej zatrašowašće
3. zatrašowaše zatrašowaštej zatrašowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. zatrašujmoj zatrašujmy
2. zatrašuj zatrašujtej (-taj) zatrašujće
3. zatrašuj, njech zatrašuje zatrašujtej (-taj) njech zatrašuja (zatrašuju)

Ortografija

Dźělenje słowow: za-tr-a-šo-wać

Wurjekowanje

IPA: zatʀaʃou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne zatrašowaše je 1x dokładźene, zatrašowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Synonymy:

[1] zatrašić; zatrašeć; trašić; nastróžić; wustróžić; wustróžeć; strašić; šerić; našerić; napłóšić; napłóšeć; napłóšować; spłóšić; zastróžić; zastróžeć

Přikłady:

[1] Tola moje hrěchi mje zatrašuja a moje nječiste swědomjo mje wotdźeržuje, tajke pótajnstwa přijimać. (Katolski Posoł 1916)
Tež tole čini ilustracije Freda Pětški sympatiske: zo njepokazuje wočiwidnje, ani didaktisce a na zatrašowace wašnje - kaž dźěła někotrych načasnych wuměłcow - njerjanosć a zahubu našeho swěta, tež serbskeho. (Rozhlad 1993)
Tuž zatrašowaše tamna ludnosć židowski lud a wottrašowaše jón wot twarjenja. (Stary zakoń 1976)


Přełožki[wobdźěłać]