zhubjować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

zhubjować

zhubjować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. zhubjuju zhubjujemoj zhubjujemy
2. zhubjuješ zhubjujetej (-taj) zhubjujeće
3. zhubjuje zhubjujetej zhubjuja (zhubjuju)
aspekt ip
transgresiw zhubjujo, zhubjujcy, zhubjowawši
prezensowy particip zhubjowacy
preteritowy particip zhubjowany
ł-forma zhubjował, zhubjowała, zhubjowało,
dual: zhubjowałoj, plural: zhubjowali (zhubjowałe)
werbalny substantiw zhubjowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. zhubjowach zhubjowachmoj zhubjowachmy
2. zhubjowaše zhubjowaštej zhubjowašće
3. zhubjowaše zhubjowaštej zhubjowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. zhubjujmoj zhubjujmy
2. zhubjuj zhubjujtej (-taj) zhubjujće
3. zhubjuj, njech zhubjuje zhubjujtej (-taj) njech zhubjuja (zhubjuju)

Ortografija

Dźělenje słowow: zhu-bjo-wać

Wurjekowanje

IPA: zhubʲou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne zhubjowaše je 13x dokładźene, zhubjowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Synonymy:

[1] zhubić; zhubjeć; přisadźić; přisadźeć; přisadźować; přińć; pozbyć; pozbywać; tra ćić; straćić

Přikłady:

[1] Wšědne hrěchi so měrwjachu; hrěchi, kotrychž ćežkosć je dwělomna, njebudźachu wjacy stróželi; złósć zhubjowaše pospochi hrózby, kotraž swědomitym dušam z njeje nastawa. (Katolski Posoł 1915)
K tomu so wozjewja: "Tam a sem howrjace wulke wojowanja a hobrske wobstojnosće tejele wójny činja na dalše wěste postajenja a wučinjenja dla trajacoho zdźerženja tychle rowow wot toho časa je Turkowska wjacy a wjacy ze swojich dobytych krajow zhubjowała, hač dźensa hišće jenički Konstantinopel dźerži. (Katolski Posoł 1915)
Pod joho knježerstwom bu komora wotpósłancow skoro wšohomócna, a nahladnosć senata prěnjeje komory) a wliw króny so zhubjowaše hladajcy. (Katolski Posoł 1915)
Wot toho časa zhubjowachu so lěto wot lěta dale a bóle francózske wliwy, kotrež běchu dotal statne a hospodarske žiwjenjo z wjetšoho dźěla wobknježałe. (Katolski Posoł 1915)
Wyše toho zhubjuje ruske ratarstwo přez wulku škodu, kiž jomu nastawa přez zapowědźeny wuwoz mjasa, butry, jeji, lenu a druhich produktow; nastawacy wuwoz do Jendźelskeje je poměrnje słaby. (Katolski Posoł 1915)
Zo tež Awstriscy wjele ludźi zhubjuja, so rozemi. (Katolski Posoł 1915)
Rusojo chcedźa we swojich nadběhach na srjedźiznu fronty mjez lupkowskim a uszokskim přechodom, při kotrychž jara wjele zhubjuja, našich wojakow, kiž su so tam něšto do prědka dobyli, samo z najćežšimi zahubami wróćo zahnać. (Katolski Posoł 1915)
Tajki čłowjek pozabywa woporniwosće a z tym tež zhubjuje so lubosć k posłušnosći a spaduje česćownosć před autoritu. (Katolski Posoł 1915)
Młodźi hercy njechadźa na nich wjacy wuknyć a tak zhubjuje so dźeń a bóle zasy narodny nastroj ze zjawnosće z dopokazom, zo ze słowami naše stare serbske nałožki dodźeržeć njemóžemy, hdyž skutki njewobkrućeja. (Katolski Posoł 1915)
W tej měri pak, kaž druhich šulskich a cyrkwinskich wučerjow a zastojnikow lubosć a horliwosć, wutrobne pochilenje za Serbow a česćenje serbowstwa wonjechuje, w tej měri zhubjuja woni tež Serbow lubosć a połne dowěrjenje a dźěłaja njewědźicy dźěry do přezjednosće we wěri a potajkim do swojich wowčernjow a zo to najsnadniše při tym tež hišće zaspomnju, do móšnjow. (Zejler)
Naša lubosć koši će; dołho sy ty čakany, tuž će lubje witamy; nam so nihdy njezhubjuj, naš so wěčnje pomjenuj! (Zejler)
Kwětki tón brjóžk wjace njepyša -- lisće zhubjuja te duby, hlaj, a tebje hišće njewidźa (Zejler)
Hdyž zhubjuje lisće we haju tón buk, da klinči we bróžni tych cypičkow puk: pik, pak, puk, piky, paky, puky, piky, paky, puky, pik, pak, puk, buch (Zejler)
Wjele zwadow mjez susodami z toho nastawa: jónu su hromadźe dobri, bórzy zasy na so dźerža, wjele mjerzanja a zrudoby zaćehnje do mnohich wutrobow, a lubosć, dowěra k druhomu so zhubjuje. (Katolski Posoł 1917)
Wyše toho zhubjuja tež přez wusaknjenjo wjele wody, kotruž we sebi maju. (Katolski Posoł 1917)
Trjebamy posłuchać, kak so skorži spominajo na duchownych, kotřiž za dźěła jim cyle njeznate swoje mocy zhubjuja a kotřiž při tym hinu; spominajo wosebje tež na to, kajki budźe přichod cyrkwje w Francózskej, kotrejež duchownstwo po wobličenju wójnskoho ministra nětkle (hižo w měrcu 1915; přisp. (Katolski Posoł 1917)
Přetož kóždy płachtownik je kaž kusčičk romantiki, kotraž so přecy bóle z morja zhubjuje. (Katolski Posoł 1917)
Ale budźe tajka pomoc dosahaca po tym, štož su Italscy zhubili a wšědnje zhubjuja? (Katolski Posoł 1917)
Ludźo pak počinaju nětko tež sćerpnosć z nimi zhubjować. (Katolski Posoł 1914)
Nahladnosć našoho chěžorstwa so we wukraju hladajcy zhubjuje. (Katolski Posoł 1914)
Při potłóčowanju narodnych mjeńšinow so Pruska wo to njestara, hač jej powšitkowne zakonje to dowoleja, hač to njeje přećiwo swobodnomu přesydlowanju staćanow, hač to prawne podłohi krajnoho zarjadnistwa njepowróća, hač přez to dowěra k zakonjam, krajej a kralej so njezhubjuje. (Katolski Posoł 1914)


Přełožki[wobdźěłać]

lose

]] [[:en:lose

(en)]]