Strony, kotrež na strony wjacewoznamowosće wotkazuja

Zur Navigation springen Zur Suche springen

Slědowace strony wobsahuja znajmjeńša jedyn wotkaz k stronje wjacewoznamowosće. Wone měli město toho na bóle přihódnu stronu wotkazować.
Strona so jako strona wjacewoznamowosće wobhladuje, jeli element __DISAMBIG__ (abo wotpowědowacy alias) wobsahuje.

Slědowace daty su z pufrowaka a buchu 16. nowembra 2019, 15:13 posledni raz zaktualizowane. Maksimalnje 5.000 wuslědkow w pufrowaku k dispoziciji steji.

Tuchwilu žane zapiski.