Woprawnjenski zmylk

Nimaš prawo Wobdźěłanju přez wužiwarja zadźěwać. Přičina:

Akcija, kotruž sy požadał, wobmjezuje so na wužiwarjow w skupinje: Administratorojo.