Dwójne daleposrědkowanja

Zur Navigation springen Zur Suche springen

Slědowace daty su z pufrowaka a buchu 16. nowembra 2019, 15:13 posledni raz zaktualizowane. Maksimalnje 5.000 wuslědkow w pufrowaku k dispoziciji steji.

Tuta strona nalistuje strony, kotrež k druhim daleposrědkowanskim stronam dale posrědkuja. Kóžda rjadka wobsahuje wotkazy k prěnjemu a druhemu daleposrědkowanju kaž tež cil druheho daleposrědkowanja, kotryž je zwjetša "woprawdźita" cilowa strona, na kotruž prěnje daleposrědkowanje měło pokazać. Přešmórnjene zapiski su hižo sčinjene.

Tuchwilu žane zapiski.