K wobsahej skočić

Pomoc:ł-forma

z Wikisłownika

Pomoc:ł-forma ł-forma so wužiwa za tworjenje zestajanych słowjesnych formow:

  • bych, by, by, bychmoj, byštej/byštaj, byštej/byštaj, bychmy, byšće, bychu + ł-forma za konjunktiw
  • sym, sy, je, smój, stej/staj, stej/staj, smy, sće, su + ł-forma za perfekt
  • běch, bě(še), bě(še), běchmoj, běštej/běštaj, běštej/běštaj, běchmy, běšće, běchu + ł-forma za pluskwamperfekt (pluskwampreteritum)

W pluralu je forma na -łe zestarjaca; wona hodźi so wužiwać, hdyž subjekt sady njesłuša do kategorije muskowosobowosće.

W dualu stej formje na -łaj a -łej zestarjenej; dźensa wužiwa so jenož -łoj. W starej literaturje (hač do 18-teho lětstotka) mamy pola femininumow kóncowku -li < *lě. --Ewornar 19:39, 20 May 2007 (UTC)