Pomoc:Prezensowy particip

z Wikisłownika

Pomoc:Prezensowy_particip Prezensowe participy su werbalne formy, kiž woznamjenjeja pódlanske jednanja. Wone su kongruentne ze substantiwom, na kotrež so poćahuja (čitacej šulerjej; do warjaceje wody). W kodifikaciji 19/20-teho lětstotka je so twjerdźiło, zo smě so prezensowy particip jenož wot imperfektiwnych werbow tworić; tuta restrikcija pak je kumštna. Runje kaž pola transgresiwow a werbalneho nomena zhubi so refleksiwna partikla so (woda so wari -> warjaca woda); w nowšim pismowstwje (hłownje po druhej swětowej wójnje) pak nadeńdźemy tež participy ze so, najskerje pod čěskim a pólskim wliwom.