Pomoc:Transgresiw

z Wikisłownika

Pomoc:Transgresiw Transgresiwy su werbalne formy, kiž woznamjenjeja pódlanske jednanja. Wone so pak na subjekt (wón spěwajo čitaše) pak na direktny objekt poćahuja (sym něšto ležo wostajił). W kodifikaciji 19/20-teho lětstotka je so twjerdźiło, zo smě so transgresiw 1 (na -o abo -cy) jenož wot imperfektiwnych werbow, transgresiw 2 (na -wši) jenož wot perfektiwnych werbow tworić. Tute rozeznawanje pak je kumštne.

Runje kaž pola participow a werbalneho nomena zhubi so refleksiwna partikla so (wón smějicy/smějo domoj dźěše); w nowšim pismowstwje (hłownje po druhej swětowej wójnje) pak nadeńdźemy tež transgresiwy ze so, najskerje pod čěskim wliwom. Transgresiwy na -cy pak so jenož bjez so wužiwaja.

W spinkomaj podawaja so formy transgresiwa, kiž su drje dokładźene, kiž pak dźensnišej normje njewotpowěduja kaž wušowši město wušedši.