K wobsahej skočić

Serb

z Wikisłownika
pad jenotnik dwojotnik mnohotnik
mjenowak Serb Serbaj Serbja, Serbjo
Serbowje/owjo*
rodźak Serba Serbow
Serbowu*
Serbow
dawak Serbej
Serbeji/eju*
Serbewi/ewu*
Serbomaj Serbam
Serbom*
žadak Serba Serbow
Serbowu*
Serbow
nastrojnik z(e) Serbom z(e) Serbomaj z(e) Serbami
měsćak na Serbje na Serbomaj na Serbach
Serboch*
wołak Serbo
Serbje
Serbaj Serbojo
Serbowje/owjo*

* – zestarjena kóncowka

Prawopis

[wobdźěłać]

Dźělenje słowow:

Serb

Wurjekowanje

MFA: [sɛrp]

Semantika

[wobdźěłać]

Woznamy:

[1] muž serbskeje narodnosće

Pochad:

Pochad serbskeho Serba ani južnoserbskeho Srbina (mnohotnik Srbi) njeje jasny. Palacký měnješe, zo Serbja woznamjenjuju „přiwuzne, kotřiž cycachu jenakore maćerske mloko“ (wot *srbati – cycać), tuž ludźo přez mloko, nic (jenož) krej přiwuzni. Podobne wočakowanje měješe mjez druhim tež Hinc Šewc, kotryž twjerdźi, zo prasłowjanski korjeń *srъb-/*sьrb- „cycać, žuwać“ poznamjenja kaž w pólskim s(i)erbać abo ruskim сербать /sjerbać/.

Hinaše (hižo njewužiwane) podoby

Synonymy:

[1] Łužiski Serb

Hyperonymy:

[1] Słowjan

Hyponymy:

[1] Hornjoserb/Horni Serb, Delnjoserb/Delni Serb

Přełožki

[wobdźěłać]
Zapadosłowjanske
[wobdźěłać]
Wšitke
[wobdźěłać]