Strony eksportować

Zur Navigation springen Zur Suche springen

Móžeš tekst a stawizny wěsteje strony abo skupiny stronow, kotrež su w XML zawite, eksportować. To da so potom do druheho wikija, kotryž ze software MediaWiki dźěła, přez importowansku stronu importować.

Zo by strony eksportował, zapodaj title deleka do tekstoweho pola, jedyn titul na linku, a wubjer, hač chceš aktualnu wersiju kaž tež stare wersije z linkami stawiznow strony abo jenož aktualnu wersiju z informacijemi wo poslednjej změnje eksportować.

W poslednim padźe móžeš tež wotkaz wužiwać, na př. „Specialnje:Eksport/Hłowna strona” za stronu „Hłowna strona”.